Huisverkoop in de
                            Rusmollese Kerkenhoek  

Op deze pagina een bijzondere transactie. In 1911 werd door de erven van de familie Anderegg, waartoe ook de voormalige Rosmalense huisarts TheodoorAnderegg behoorde (overleden in 1891) een huis verkocht met daaromheen 394 vierkante meter grond voor de somma van twaalf gulden! Daarbij speelde ook Jacobus Westerlaken uit Rosmalen een rol. Dit huis stond in de toenmalige Kerkenhoek, thans Deken Fritsenstraat. Het zou tegenwoordig midden op de weg gestaan hebben vlak voor de kruising met de Pastoor van de Meijdenstraat. Koper was Albertus (Bert) Verhoeven (foto) de vader van Han Verhoeven en schoonvader van Hermanus Vorstenbosch die niemand zo kende, maar wel onder zijn Rusmollese naam Hmke Pek. En.....Dieneke van Hmkes d ge bedankt zt d witte!

  

 
 

 

   

Uit de volgende akte blijkt dat de grond die Bert Verhoeven aanvankelijk had gekocht abusievelijk verwisseld was met grond die Levi de Winter op dezelfde veiling gekocht had. Middels deze akte werd de zaak teruggedraaid. Dat kostte de twee belanghebbende elk de somma van 1 gulden en 20 cent!

       

         

De volgende kwitantie betreft de grondbelasting die Bert moest betalen vermeerderd met 7,5 cent portokosten.

   

De onderstaande memorie laat zien dat bij de koopsom van F.12,- gulden voor het huis enkele bedragen inclusief zijn zoals o.a. o,60 cent armengeld. Wat de 8 % 0,96 cent en de wijnkoop 0,6 cent betekenen weet ik niet.

                  

                                                     
                                                
naar boven