Venstraat en Klein Venneke

Van de Brgt tot de Dorpsstraat

Op deze pagina o.a.: snoepwinkeltje van Truuske -  't klein Venneke - d'n Tjh -
huiske begraven in oude put - th(j)eekisten - vur 'n dubbeltje verschaald bier -

  
De Venstraat in 1955. Links het dubbele woonhuis van Toon van Uden en Hermes van Lokven. Daar achter het  huis van o.a. Piet Hol en Herman Clement. Dit zandstraatje komt uit bij Woninginrichting De Veer in de Dorpsstraat.

Het huis van de familie Kerkhof zoals het nu nog wordt bewoond door Henk Kerkhof.

De Venstraat was rond de vijftiger jaren een zandweggetje tussen de Brgt en de Dorpsstraat. 
In de tijd van nu gezien tussen Gedachteniskapel Vennehof en Woninginrichting de Veer.
Vanaf de |Brgt gezien stond in de vijftiger jaren aan de rechterkant van de Venstraat tot aan de Dorpsstraat slechts n huis nl. dat van Jos en Kaat Kerkhof-van Nuland. Kaatje was een echte Rusmollese en woonde met haar moeder en drie zussen begin dertiger jaren in het huis in de Raadhuisstraat waar vanaf 1945 tot 2006 Sjaan van Grinsven heeft gewoond. ( 2007 afgebroken). In 1931 trouwde ze met Jos Kerkhof. Jos was weduwman van Ciska Verhagen en had al drie kinderen Antoon, Marie en Frans. Jos en Ciska woonden ze 2 jaar in de Korte Venstraat in het huis waar later de Toontje Pennings in zat.
Opoe van Nuland (de moeder van Kaat) bouwde in samenwerking met Jos in 1933 dit huis in de Venstraat waar zij gezamenlijk gingen wonen. Jos verdiende de kost bij distilleerderij Cooymans in Den Bosch waar hij advocaat maakte. Dat heeft hij zowat zowat zijn hele leven gewdaan en is al die jaren met de fiets naar zijn werk gereden.
Jos en Kaatje kregen samen nog 10 kinderen, zodat ze uiteindelijk 13 kinderen grootbrachten. In de zeventiger jaren heeft hun gehandicapte dochter Truusje een winkel in het ouderlijk huis gehad waar ze rookwaren, snoep en koeken verkocht. Truusje overleed in 1998. Zoon Henk woont nog steeds in het ouderlijk huis.
Verder was alles weiland aan de rechterkant van de straat. Eind vijftiger jaren zijn aan die zijde de eerste nieuwe huizen gebouwd als onderdeel van de bloemenbuurt, een van de eerste woonwijkjes in 't Ven.
Het waren dubbele woonhuizen die onder de tienduizend gulden werden verkocht. Talloze Rusmollenaren ver-klaarden de kopers voor gek om zich zo diep in de schulden te steken voor zo'n klein huisje. Hun hille leve zu'n ze krom moette ligge um de skuld af te betaole enz.
Zoals we nu weten is dat alleszins mee gevallen. Tot de eerste bewoners behoorden o.a Toon en Thea van Balkum-Pennings, Jan en Riek van der Heijden- van de Wielen en Bert en Nelly Kerkhof-Abelen.


Familie Kerkhof bijeen t.g.v. de eerste communie van dochter Truusje. Achterste rij vlnr: Pa Jos, Bert,, Frans Antoon. Daarvoor: Ciska Tonny, Ma Kaat, Annie, Marie. Daarvoor: Piet en Ad.
Voorste rij: Mien, Truus, Henk, Rina.


                 Terug naar de Bergt voor een beschrijving van de linkerkant van de Venstraat.

                               

1947. Truus en Tien Timmers voor hun ouderlijk huis in de Venstraat. Uiterst links de eerste werkplaats van hun vader Marinus Timmers, die een aannemersbedrijf had. In deze werkplaats werden ook de eerste kozijnen voor het bedrijf gemaakt.

Ter hoogte van nu het Vennehof ging het zandpdje dat later Venstraat werd de dijk af 't Ven in. In het eerste huis links woonde Marinus en Mieke Timmers-van Lokven met hun tien kinderen. Marinus, op z'n Rusmolles d'n Bn, had een aannemersbedrijf wat zou uitgroeien tot een van het grootste bouwbedrijven van Rusmolle nu.
De familie Timmers is afkomstig van de Nulandse hei. Zij hebben de bijnaam d'n Bn. Deze bijnaam is afkomstig van de naam Bodint. Ene Johannes Timmers in Nuland huwde in 1854 met Rosalia Bodint.
Johannes stierf vrij jong en Rosalia bleef met een aantal jonge kinderen achter. Haar naam, en die van haar kinderen, verbasterde tot Bn.

  
De hele familie Timmers bij elkaar tgv. het gouden huwelijk van Marinus en Mieke, gefotografeerd voor caf Het Gildehuis van Jo Verstegen, later De Bierelier.
V
lnr. staande: Truus-Tien-Cor-Jos-Miet-Gret-Frans-Greet. zittend: Door-Marinus-Mieke-Jan.

      Iets voorbij Timmers had je de kruising met de Raadhuisstraat. Het was een kruispunt van zandweggetjes.

     
De vooroorlogse situatie kruising Raadhuisstraat-Venstraat. Links naar de Bergt, rechtdoor naar het centrum en rechts af naar de Stationstraat.

In het huis achter de bomen woonde voor de oorlog de familie Savelkouls, bij iedereen bekend als familie 'Meties'. Zij hadden een groentehandel. Achter dit huis stond een grote loods welke door grootgrutter Fa. P. de Gruyter & Zn. werd gebruikt als opslagloods voor goederen die van hier uit door de regio werden uitgevent. Nol Meties  de bekende na-oorlogse groentenboer van Rusmolle, was een van hun zonen.
Doc hterDien trouwde met Jos van de Wielen en heeft daar nog tot in de zeventiger jaren gewoond. Toen werd het huisje gesloopt.
Het mini-woningske op de hoek van de kruising tegenover Savelkouls, met als bijnaam 'de wolkenkrabber', heeft het niet zo lang volgehouden. Een jaar of twintig eerder raakte het erg in verval nadat de laatste bewoners Janus en Mien van der Donk waren vertrokken. Bovendien kreeg de jeugd er vat op en d din 'r gin goed n. Om verder onheil of ongelukken vur de jong ut de buurt te vurkommen hebben Antoon van Balkum en Piet Jorissen het bouwwerkje gesloopt.
De stenen hebben ze kort gemaakt en in een put gegooid die naast het huisje lag. Alles kon in dieje put en ze ha'n nog plots over. Toen de eigenlijke sloper kwam hoefde die alleen maar de put dicht te gooien en hiermee begroef hij de 'wolkenkrabber'. Het hout werd door de sloper meegenomen voorhergebruik.

                                                                                              
Mien van Balkum en Jo van Hoof

Ongeveer op de vrijgekomen grond van het "wolkenkrabbertje" bouwde Jo van Hoof, aan de Venstraat een nieuw huis. Jo was een zoon van Chrisje van Hoof die jarenlang in de Rusmolle gemeenteraad zat. Jo was getrouwd met Mien van Haske en Drika van Balkum en woonde tot dan toe bij zijn schoonouders in de Raadhuisstraat. Toen het nieuwe huis klaar was werden de rollen omgedraaid. Haske en Drika verhuisden mee naar de Venstraat en gingen inwonen bij Jo en Mien.
Voorbij Jo van Hoof bouwde in de vijftiger jaren mijn oom Jan van Hirtum. Die was gehuwd was met Mina van der Heijden uit Heesch, een zuster van de vrouw van kapper Wim Blom. Zij woonden voorheen in de Raadhuisstraat naast Haske en Drika van Balkum.
Jan van Hirtum werkte bij margarinefabriek Nederveen in Den Bosch. Verder hield hij zich, naast zijn veertien kinderen, met van alles en nog wat bezig. Hij kluste in de huizenbouw met o.a.  metselen en betegelen,  werkte  mee in de slagerij van Piet van Lier en slachtte hij varkens bij de mensen thuis. Hij nam zo'n beetje alles aan.

      
De Venstraat eind vijftiger jaren. Mijn Ome Jan met zijn dochter Annelies. Op de achtergrond de kruising met de Raadhuisstraat en het kleine huisje waarvan de laatste bewoners Janus en Mien van der Donk waren. Daarachter het huis van Jos van de Wielen. Rechts daarvan het oude boerderijtje waar Piet en Marie van der Donk. Daar tegenover nog een stukje van het huis van Haske van Balkum.

Het volgende huis stond bij de kruising met de Korte Venstraat, pal tegenover Jos Kerkhof. Dit was het eerste huis dat door Marinus Timmers 'd'n Bon' als aannemer werd gebouwd.
Hier woonde Janus de Haas en Jaan Verhagen. Janus was Empelnaar van geboorte. Zoon Bert zat jaren in de gemeenteraad en was een aantal jaren wethouder.

 
Venstraat 1955. In het eerste huis  Janus en Jaan de Haas. Dan het net nieuwe huis van Jan en Mina van Hirtum.

1932. Toon (d'n Tjh) van Uden en zijn vrouw Marie Coenen

Na de Haas was een T-kruising waar je linksaf de Korte Venstraat in kon.
(daarover meer  verder op deze pagina).

Op de volgende hoek Korte Venstraat-Venstraat stond een twee onder n kap huis.  n het eerste gedeelte woonde de familie van Toon en Marie van Uden. Toon was een zoon van Ties en Hanneke van Uden-van Creij uit de Dorpsstraat. Zijn vader was al jong gestorven. Zijn moeder Hanneke noemde ze in Rusmolle Hanneke de Veer of Hanneke de Zwarte (zie Dorpsstraat noord 1 op deze site).
Toon van Uden
trouwde in in 1932 met Marie Coenen uit Gennip. Marie werkte als winkelmeisje in de Spar- levensmiddelenwinkel van Em en Anna van Creij in de Dorpsstraat, bijna naast het ouderlijk huis van Toon. Zij kregen vier jongens en 4 meisjes.
D'n Tjh, de bijnaam van Toon, werkte 40 jaar bij Piet de Gruyter in Den Bosch als puddingmaker. De zoetige geur van de pudding was onlosmakelijk met Toon verbonden. Het verhaal gaat dat de kinderen uit de buurt, die thuis niet zo veel pudding te eten kregen, speciaal bij d'n Tjh kwamen spelen om de puddinggeur op te snuiven.
Toon was een echte levensgenieter. Tussen Den Bosch en Rusmolle kende iedereen hem omdat hij altijd naar zijn werk fietste. Op de terugweg nam hij wel eens spullen mee naar huis voor hergebruik. Deze waren bij de Gruyter overgebleven. Zo ook theekisten. Dat waren grote kisten van triplex waarin thee veelal vanuit Indonesie naar Den Bosch werd verstuurd. Toon nam soms wel drie van die kisten op z'n fiets mee naar huis en zo klein waren ze toch niet. Aan elke kant van de pakkendrager op zijn fiets hing er een en de derde droeg hij op zijn rug.
Hier hield hij ook zijn bijnaam aan over. Fietsend met z'n kisten over de Tweeberg naar huis riep hij plagend naar jong vrouwvolk van een gezin met veel geiten mh mh. Die meiden riepen dan dingen terug die met
thee verband hielden.
Uiteindelijk verbasterde dat tot d'n Tjh.

Een prent uit de vijftiger jaren waarop een aantal van Udens met vrienden
en buurtkinderen:
Voorste rij: Leentje van Uden, Riek van Uden, An van Lokven buurmeisje, Mieneke de Bok huisdier, Marie van Uden, Piet van Uden, Henk de Weerd buurjongen.
Achterste rij: Moeder Marie Coenen, Vader Toon van Uden, Frans van de Donk vriend, Toon van Lokven buurjongen.

Het triplex van z'n kisten gaf Toon o.a aan de Kajotters die er speelgoed van maakten. Ook op de jongensschool werd triplex van de Tjh gebruikt. Dit gebeurde in de zevende klas. Toen ik daar in zat kregen we o.l.v. mister Ad de Vries handenarbeid, waaronder figuurzagen. We maakten eenvoudige dingetjes zoals kapstokjes en kleine speelhuisjes. Bij de Tjh was het vaak een gezellige boel. Op mooie zomeravonden kwamen buurtgenoten bij Toon achter zijn huis bij elkaar terwijl Dorus van't Voske op z'n monica spulde. Als de stemming steeg moest Marinus, een van de zonen van Uden, met een dubbeltje naar caf kusters om enkele liters verschaald of "lekbier" te halen. Het was bier zonder kracht maar dat deed niks af aan de sterkte van het gezang dat ondanks het lekbier alleen maar toenam.
Toon verbaasde zich ook over de moderne tijd. Mijn Ome Jan had een wasdroger aangeschaft, centrifugemodel. Toon had hem goed bekeken en uitgeprobeerd. Toen hij thuiskwam bij zijn Marie raakte hij niet uitgepraat over de vooruitgang: "Jan van Hirtum hi un apparaat d de was dreugd" ze hij "ik flikkerde m'n pet zeiknat in d ding en die kwaam er dreug ut".
Na van Uden zat daar groentehandelaar van Helvoirt, die in het schuurtje een winkel opende.   Daarna is het nog enige tijd in gebruik geweest als cafetaria. Nu zit er makelaar Henk-Jan Pennings.

     
Vlnr: Toon en Marie van Uden bij het 40 jarig jubileum in dienst van P.de Gruyter & Zn. -  1953 Riek en Piet van Uden. -  1920. Toon van Uden met achter hem op de motor Piet Verstegen (broer van schilder Jan Verstegen) later getrouwd met Grada van der Heijden.

Aan de andere kant van deze dubbele woning zat in de veertiger jaren weduwvrouw Marie Neet met haar twee dochters. Deze verhuisden vandaar naar de Dorpsstraat en Martien en Drika van de Ven-Venrooy  trokken in dat huis. Zij woonden er  maar enkele jaren en de volgende bewoners waren Hermes van Lokven, weduwman, en zijn drie kinderen Jan, Toon en Anneke.

Voorbij van Lokven stond een vrij klein huis waarin voor de oorlog Herman en Dina Clement woonde (dit huisje  is nog net te zien op de openingsfoto van deze pagina). Zij verhuisde vlak voor de oorlog naar het pand in de Dorpsstraat waar Jntje en Marietje van Creij later een winkel in hadden. Piet Hol nam het huis over. Met wie Hol getrouwd was weet ik niet maar wel dat zijn dochter Martha bij hem woonde. Er was ook een zoon in het gezin Hol en die is in de oorlog als militair gesneuveld. Iets na de oorlog vertok de fam. Hol en Herman en Dina Clement keerde terug naar dit huis. Na het overlijden van Herman ging Dina weer terug naar het huis van Jentje van Creij. Daarna hebben er o.a. Th de Kees en Sjef van Creij nog even gewoond. Eind vijftiger jaren is het pandje gesloopt.
                                            
Martien van de Ven.

Zo'n beetje links achter Piet Hol stonden het wat groter huis van Martien van de Ven, in Rusmolle bekend als Tinus van Kiskes, en zijn vrouw Han van den Hanenberg, Han d'n Haon dus. Ook deze woning werd in de vijftiger jaren gesloopt. Tinus en Han verhuisden naar de Deken Fritsenstraat, naast het caf van Ke d'n Haon. Han was een schoonzuster van Ke van den Hanenberg, (zie pagina Deken Fritsenstraat 1 op deze site). Tinus werkte bij de Kinderbescherming en was lid van de Voogdijraad.
Het smalle fietspdje ging voorbij Tinus van de Ven verder en kwam uit bij de kruising Dorpsstraat-Stationstraat.  Het fietspdje ging hierbij over een treksloot welke een onderdeel was van de toenmalige Rusmollese riolering. In hil Rusmolle liepen een aantal van deze sloten om het overtollige regenwater af te voeren.. Onderling allemaal met elkaar verbonden kwamen ze uiteindelijk uit op Bruggen waar een sluis was en het overtollige water in de polder verdween. (Nu staat er op Brugge nog een huis waar "Het Sluiske"op staat).
Op, bij, en rond deze sloot speelde half Rusmolle. Alle nette en onnette spellekes zn daor gespuld en bedreven. Het was een gebiedje waar ook de oudere jeugd nogal eens kwam en waar de opgroeiende pubers elkaar ontdekte. Het was net ver genoeg van alle bewoning om even samen te knuffelen. Nou ging dat in die tijd niet zo ver dat door iedereen te zien was hoe openlijk de liefde werd bedreven, maar het was in ieder geval een plek waar de geliefden ongestoord bij elkaar konden zijn. Uitgezonderd dan als 'r meer stlleke's op 't idee gekomme waare um efkes te stoppen b d'n treksloot.......

Tot zo ver de Venstraat. We gaan naar Het Klein Venneke zoals het daar tot de vijftiger jaren heette. Nu is het de Korte Venstraat.

  

                                                                        1960. 't Ven. Jos Kerkhof

In de vijftiger jaren nog een smal zandwegske dat funcioneerde als verbinding tussen de Venstraat en de Dorpsstraat. (De Brouwerijstraat bestond in die tijd nog niet). Het liep achter het huis van Martien van den Elzen door om bij de aauw brouwerij uit te komen. Langs dit straatje stonden maar weinig huizen.

Aan de rechterkant, vanaf de Venstraat gezien, werden in de zestiger jaren  enkele nieuwe huizen gebouwd (staan niet op de foto). Het eerst werd er gebouwd door Harrie Deckers en Mien Vos. Harrie kwam uit Empel en was een befaamde bouwtimmerman. Mien was de oudste dochter van Dorus en Door Vos uit de Raadhuisstraat. 
Even later werd rechts van het huis van Harrie en Mien een huis voor Anneke van Lokven gebouwd, nu het eerste huis in de straat aan de rechterkant, gezien vanaf de Venstraat.
Het volgende huis is een houten woning die er begin 1950 is neergezet. De eerste bewoners waren Toon en Mina van de Velden. Na van de Velden zaten daar Broer van Balkum en  Sjaan Langens. Broer was er ene van Haske en Drika van Balkum en Sjaan was er een van Driek en Mina Langens uit de Kattenbosch. Zij verhuisden eerst naar "het Heuveltje" aan het begin van de Nieuwendijk en later naar een gemeentewoning in de Burg. Nieuwenhuizenstraat waar voorheen gemeentesecretaris Derksen in zat.
Jan en Mientje van de Westen-Rovers waren de volgende bewoners. Jan was een zoon van Bertus de schoenmaker en assisteerde zijn vader in de schoenmakerij. Hij behoorde bij een van de eerste leden van de Rusmollese vrijwillige brandweer en was zelfs bevelvoerder. Helaas veel te jong op 38 jarige leeftijd overleden.
 
Chrisje van Hoof

Voorbij de noodwoning het alleenstaand huis van Christje van Hoof en Lien Wijgergangs. Lien was "import" nl. een Dungense. Christ heeft vele jaren in de gemeenteraad gezeten en was bij vele instellingen in Rusmolle actief. Er werden 5 dochters: Riek, Marie, Toos, Bets, Paula en een zoon Jo geboren. Jo trouwde met Mien van Balkum en was een van de oprichters van "Levensvreugd", het befaamde Rusmollese revuegezelschap. Vanaf de oprichting begin vijftiger jaren tot het laatste optreden van dit gezelschap in 1965 was hij regisseur van dit gezelschap.

In het volgende huis woonde vr de oorlog Jos Kerkhof en Ciska Verhagen. Ciska overleed jong en Jos bleef met drie jonge kinderen achter. Hij hertrouwde met Kaat van Nuland en bouwde samen met zijn nieuwe schoonmoeder een huis in de Venstraat.
Nadat Jos was verhuisd werden Driekske en Dina Pennings de nieuwe bewoners. Hun zoon Toon, getrouwd met Doortje van Helvoirt, is na de dood van zijn ouders in dit huis blijven wonen. In hun gezin kwamen drie kinderen: Lenard, Mien en Piet. Toontje, zo bleef iedereen in Rusmolle hem noemen, deed in verzekeringen. Hij ging maandelijkse, soms wel wekelijkse, de premies bij de klanten thuis ophalen. Het geld droeg hij mee in een lederen geldtas die hij om zijn hals had hangen.

  
Korte Venstraat 1955: vrnl: van de Velden, Chrisje van Hoof en Toontje Pennings.Op de achtergrond de schuren van Marinus de Groos.

Dan stond en staat er nog het kleine huisje van begin 1900. Het ligt een beetje verscholen wat van de weg af. Tot in de vijftiger jaren woonden hier Jan en Mien van der Donk (Plientjes). Daarna woonde er Tieske en Anneke Venrooy van Pinksteren. Zij hadden twee kinderen, een zoon en een dochter. Tieske heeft zijn hele leven bij aannemer van de Plas in de bouw gewerkt.

Linkerzijde van het Klein Venneke

Aan deze straatzijde stonden in de vijftiger jaren slechts enkele huizen. Het eerste was een houten noodwoning waar Jos Savelkouls en Gon den Otter woonden. Na hun zaten daar Keesje Wijnen en Sjaan den Dekker. Dan een heel groot open stuk dat in de zestiger en zeventiger jaren is vol gebouwd met particuliere woningen. Op de hoek van  (nu Brouwerijstraat die er in die tijd nog niet was) stond een huisje van ongeveer 150 jaar oud. Hier woonden Toon en Marie van Vught-Verhagen. Hun zoon Frans heeft jaren op het gemeentesecretarie gewerkt.
In 1954 kwamen hier Jan de Weerd en Dien van Rosmalen. Jan kwam uit Dinther en Dien uit Schijndel. Jan werkte als tuinman bij zijn zuster die een bedrijf had op het Heeseind (tuinderij Voets). Later kwam hij in dienst van de gemeente Rusmolle waar hij opklom tot gemeente-opzichter Algemene Dienst. In de jaren zestig bouwde hij een nieuw huis tussen zijn oude woning en dat van buurman smid The van der Voort. Tezelfdertijd heeft Piet van Uden rechts naast het oude huis van Jan de Weerd ook een woning gebouwd.
Iets verder op aan de rand van de tuin van Martien van den Elzen stond nog zo'n aauw wunningske nl. van Sjefke en Marie Spierings-van de Ven. Sjefke was kleermaker. Dit huis staat er nog en is al jaren de praktijkruimte van huisarts dr. de Gouw.
Voorbij Spierings ging het wegske verder en kwam uit waar nu de ingang van het parkeerterrein achter de Likkepot is. Toen stond er uiteraard nog de aauwe brouwerij.
 

1933: Het huis van Martien van den Elzen waar het Klein Venneke links achterdoor liep.     
Het Klein Venneke net na de oorlog. (De stippellijnen geven de huidige situatie). Op de nummers woonden:
G80: Martien van den Elzen, G81: kleermaker H.Spierings-van de Ven, G82: A.van Vught-Verhagen, later (en nu nog) Jan en Dien de Weert, G83: Ties en Anna Venrooy-van Pinxteren-G83a Pennings-van Nistelrooy, G83b: Christ en Lien van Hoof Wijgergangs.
Waar het Klein Venneke in de Raadhuisstraat uitkomt staat rechts de brouwerij en links het oude gemeentehuis.

                                                                                              

                                                                                        naar boven