Rien van de Sterren werd in 1939 in Rosmalen geboren, dat toen nog een landelijk dorpje was. Hij heeft steeds een open oog gehad voor de schoonheid der natuur, wat tot uiting kwam in zijn bundel "Umkčke" die uitkwam in 1982. In zijn latere bundel "Voeten op ,de stoof" komt naast dit onderwerp eveneens het levensbeschouwelijke aan bod.
O deze pagina de tekeningen uit de bundel Ümkčke".Alle afbeeldingen uit de bundel Ümkčke"