Van Boerenleenbank in 1910
                              naar Rabobank nu

 
Ons durp kent in totaal 9 locaties waar ooit een bank was gevestigd. Het begon allemaal op 9 januari 1909 toen de Rosmalense afdeling van de NCB, in de volksmond d'n Boerenbond, werd opgericht. Een jaar later kwam daar de Boerenleenbank uit voort. De bank werd opgericht in het toen net nieuw gebouwde café Juliana in de Stationsstraat. De eerste 7 vestingen van de Boerenleenbank waren allemaal in boerderijen ondergebracht. Er waren evenwel maar drie kassiers. Zij moesten zelf voor ontvangstruimte  zorgen.  Ook de inrichting hiervan was een zaak van de kassier. Het enige waar het bestuur voor zorgde was de kluis.  In de meeste gevallen gebruikte de kassiers de  goei kamer om klanten te ontvangen  Dat was wel eens lastig voor het gezin omdat bij besprekingen over geldzaken of leningen gezinsleden niet welkom waren. Alleen boeren kwamen voor een lening in aanmerking. Zij moesten lid zijn van de NCB en/of  Boerenleenbank. In de beginjaren waren er zo ongeveer honderd leden.
     

  
        De boerderijen in de Weidestraat waar Jan Coppens als eerste kassier de Boerenleenbank beheerde.
 

In de boerderij op de tekening kwam in 1910  de eerste vestiging van de Boerenleenbank. Het was de boerderij van de eerste kassier Jan Coppens, die stond in de Weidestraat op de hoek van de huidige Goudsbloemstraat en de Tuinstraat. De bank zat hier van 1910 tot 1913. Toe verhuisde de familie Coppens met gezin èn bank  naar de boerderij op adres Weidestraat 7.
Jan had een druk  boerenbedrijf  en de Boerenleenbank "deed hij er bij". De bank was een paar keer per week op vaste tijden open. Meestal kwamen er alleen maar leden die hun (spaar)geld kwamen brengen. Dit werd door de kassier in een mooi blauw spaarboekje geschreven. Voor zwaardere zaken zoals leningen kon men na afspraak op andere tijden terecht. Het einde van het jaar was de drukste periode voor de bankhouder. Dan kwamen de leden met hun spaarboekje naar de bank om de rente over hun spaartegoed te laten bijschrijven. Ook de jeugd kon sparen en het was geen uitzondering dat zij persoonlijk met een gulden of een rijksdaalder naar de bank togen om hun kapitaal in bewaring te geven. Jan Coppens was kassier tot 1931.

   
                          De boerderijen van Harrie van der Doelen in de Molenhoek en de Kerkenhoek

In 1931 werd Jan Coppens opgevolgd door Harrie van der Doelen, in Rusmolle Harrie d'n Doel. Die zat 2 jaar met de bank in zijn ouderlijk huis in de Molenhoek, nu Maizaraclaan.  Toen kocht hij een boerderij in  de Kerkenhoek wat later Deken Fritsenstraat 10 werd. Dat huis stond waar tot voor kort de winkel van Blokker was.  Bij de geldontwaarding na de Tweede Wereldoorlog moest iedereen zijn oorlogsgeld omwisselen voor nieuw geld. Het oude geld moest naar de Nederlandse Bank in Den Bosch. Ook de Boerenleenbank kreeg veel van dat oude geld binnen. Omdat Harrie geen auto had stopte hij het ingewisselde geld in oude kussenslopen en bracht deze per twee achter op de fiets naar Den Bosch. Hij zou de bank daar 18 jaar beheren. In 1951 hield Harrie er mee en Harrie Coppens, een kleinzoon van de eerste kassier Jan Coppens, werd de nieuwe kassier.

   
                                                  
Weidestraat 9 en Weidestraat 7

Harrie Coppens begon in zijn ouderlijk huis in  de Weidestraat 9. 
Hij zat met de bank niet in de goei kamer maar in een aparte ruimte van de boerderij. De bank leverde weer de kluis en, de moderne tijd deed zijn intrede, ook een archiefkast. Het meubilair en de aankleding moest hij, ook toen nog, zelf maar regelen. Geen telefoon, geen schrijfmachine en ook geen rekenmachine. Alles was handwerk. Na enkele maanden verhuisde hij met zijn bank naar nr. 7 aan de overkant in de Weidestraat.  Dit was de boerderij waar ook zijn opa Jan Coppens van 1913 tot 1931 was gevestigd. De bank was nog steeds een "eenmansbedrijf ". In het begin waren het alleen maar agrariërs waar Harrie mee te maken kreeg maar hij probeerde toch ook om meer niet agrariers als klanten voor de bank te winnen. De bank groeide daarom snel en Harrie nam zijn eerste medewerkster in  dienst: Joke van Uden . De bank bleef hier tot 1954.

   
Het nieuwe huis van de familie Coppens met bankkantoor in de Weidestraat 17.  Op kantoor inmiddels twee medewerkers: Joke van Uden en Jan Daamen.
                       
In 1954 bouwde Harrie Coppens een nieuw huis in de Weidestraat. Daarin was wél een aparte ruimte voor de bank voorzien. Een klein kantoortje met twee loketten. Er waren inmiddels twee medewerkers: Joke van Uden en Jan Daamen, zoon van Pietje Daamen de koster. De bank ging steeds meer zaken doen met bedrijven en mensen die niet in de agrarische sector werkten waardoor het klantenbestand zich behoorlijk uitbreidde. Doordat ook het girale geldverkeer in de vijftiger jaren sterk op kwam zetten en veel gezinnen hun geldzaken via de bank  regelden groeide het personeelsbestand en in 1960 waren er al  zo'n 10 medewerkers. Die zaten overal door het huis verspreid. Er werden plannen gemaakt voor nieuwbouw. Het oude gemeentehuis op de hoek Dorpsstraat-Raadhuisstraat werd (wonderlijk genoeg zonder protest) afgebroken en op die plaats verrees in 1963 de nieuwe Boerenleenbank.

  
            
    Het voormalige gemeentehuis maakte in 1963 plaats voor de nieuwe Boerenleenbank

In 1972 ontstond er een fusie met de Raifeisenbank en veranderde de naam Boerenleenbank  in Rabobank. Bij de renovatie in 1985 werd het gebouw aangepast aan de moderne tijden en kreeg het zijn huidige vorm. Tijdens deze renovatie zat de bank een klein jaar in de oude St. Josephschool in de Schoolstraat.

   
                                   
De bank van 1963 tot 1985 en na de renovatie in 1985.

                                                                                    Bijkantoren

In 1962 opende de Boerenleenbank ten huize van de familie van Osch op Hintham nr.70 een bijkantoortje dat alleen op woensdag- en zaterdagmiddag open was. Harrie Coppens bemande op deze middagen zelf de bank. Na een jaar stak hij de straat over naar Hintham nr. 63, een huis dat eigendom was van de bank. Daar werd een officieel bijkantoor geopend met als bankhoudster Mevrouw Albers. Drie jaar later, in 1968, kwam het nieuwe winkelcentrum aan de Pastoor van Thiellaan in Hintham-Zuid gereed. Het bijkantoor verhuisde voor de derde maal en was een van de eerste gebruikers van dit winkelcentrum. In het oude pand van de bank opende Albert van Kessel een fotozaak.
In 1962 werd in het winkelcentrum aan de Oude Baan een tweede bijkantoor geopend met als bankhoudster  Joke van Uden. Dit kantoor is in 1995 gesloten. Jan van Beekveld was daar de laatste bankhouder.

                          
                                                   
2005. De Rabobank in de Dorpsstraat.
                                                                                                            
                                          

                      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000