Quirinus of Krien

Mijn voornaam is Quirinus en mijn roepnaam Krien. Ik ben een zoon van Piet van Hirtum en Truus de Laat.  Ik heb me vaak afgevraagd hoe ik aan de naam Quirinus gekomen ben. Mogelijk is een van mijn voorvaderen op de naamdag van de H. Quirinus geboren. In de familie van mijn vader komt deze naam komt niet  voor. Wel in de familie van mijn moeder .

         Uit de stamboom die Wim de Laat, zoon van Toontje en Marie de Laat- de Wit maakte van zijn familie,
         waartoe ook mijn moeder behoord, blijkt dat op 25 oktober 1715 de eerste
Quirinus de Laat geboren werd.

         De tweede Quirinus werd 193 jaar later geboren en was een broer van mijn moeder.
    
        

        De familie Toon en Marie de Laat-van den Berg waarin de tweede Quirinus de Laat werd geboren.
        Zittend: vlnr. Bert - vader Toon de Laat - Betsy - Marie van den Berg - Truus(mijn moeder).
        Staande: Piet - Toon - Krien - Cor-Johan.

        112 Jaar later werdt op 8 juli 1930 de derde Quirinus in de familie de Laat geboren. Hij was een zoon van  
        Gerardus(Gerrit) van den Berg en Clazina(Sien) van Herpen. Deze Gerrit van den Berg was een broer van
        de moeder van mijn moeder Marie de Laat-van den Berg, mijn opoe van moeders kant dus.

       
        Het gezin van Gerrit en Sien van den Berg met daarin de derde Quirinus. Hij staat half met zijn zwarte petje
        onder het bord Persil. Rechts naast hem zijn moeder Sien en daarnaast zijn vader Gerrit, die in de
        Dorpsstraat een kolenhandel had.

         Ikzelf ben samen met mijn tweelingbroer Han geboren op 9 mei 1942, en was de vierde Quirinus in de familie.
 
                
         Links een foto uit voorjaar 1943. Ik zit op schoot bij ons moeder en mijn tweelingbroer Han bij ons vader.
        
Op de rechtse foto ben ik 18 jaar oud.
          
         Maar daarmee had ik nog geen goede verklaring voor de naam Quirinus Onlangs was ik in het museum
        van Vaals. Dat is een leuk museumpje met vooral veel heiligenbeelden, waaronder dat van de H. Quirinus.
        In dit museum kreeg ik een artikel waarin de Heilige Quirinus beschreven werd.

       Hieronder de volledige tekst van de verklaring van de naam Quirinus:

QUIRINUS met als roepnaam de (Groningse)variant Krien.
 

I           Oorspronkelijke naam van de oorlogsgod der Sabijnen, een stam woonachtig op het Italiaans schiereiland: betekenis waarschijnlijk ‘lanszwaaiend'. De inwoners van de stad Cures werden Quirites genoemd. Het voornaamste heiligdom van deze godheid lag op één van de heuvels waar later Rome op werd gebouwd, thans nog bekend als het Quirinaal. Later ging de naam Quirinus als eretitel over op de stichter van Rome: Romulus en nog weer later op keizer Augustus.

2        Soms wordt Quirinus ook wel uitgelegd als afkomstig van “Werin” is afweerder (van ziekten), waarschijnlijk op grond van het feit dat Quirinus van Neuss (zie onder) wordt aangeroepen tegen huidziekten.

Bijzonderheden:

 

Quirinus is o.a. bekend uit Lukas 2,2:
 
"Deze volkstelling (die er de aanleiding toe werd dat Jozef met de hoogzwangere Maria naar Bethlehem moest, waar tenslotte Jezus geboren zou worden) vond plaats eer Quirinus landvoogd van Syrie was."

Soms wordt zijn naam weergegeven met Quirinius. In de handschriften komt ook voor
'Cyrinus' onder invloed van de Griekse weergave van deze naam: 'Kureniou'. Langs die weg wordt de naam wel ten onrechte in verband gebracht met 'Heer', dat is 'Kurios' in het Grieks.

Quirinus van Neuss, Duitsland, Rome, Italie; tribuun & martelaar, overleden in het jaar 130. Feest 30 maart en
30 april (te Neuss: overbrenging relieken).

Zijn levensverhaal is praktisch geheel gebaseerd op legende. Het zou zich afspelen ten tijde van keizer Hadrianus die leefde van 117­ tot138:
"Alexander 1, de zesde paus die sinds Petrus aan het hoofd van de Kerk  stond, werd gevangen gehouden door de. tribuun Quirinus, en met hem de stadsprefect van Rome:  Hermes. Deze laatste was door Alexander tot Christus
gebracht. Quirinus raakte in gesprek met Hermes: 'Gek eigenlijk dal een weldenkend man als u afziet van alle voordelen van het ambt van prefect om te dromen van een of ander vaag ander leven.' Waarop Hermes antwoordde: 'Ook ik heb me daarover destijds bij anderen vrolijk gemaakt, omdat ik net als u dacht dat alles met ons aardse leven wel allemaal afgelopen was.'
Quirinus reageerde: 'Als je mij bewijst dat  er inderdaad nog een ander leven is, kun je
mij als leerling bijschrijven!' Waarop Hermes zei: 'Dat kun je beter aan je andere gevangene vragen, de heilige Alexander, want die kan zoiets beter dan ik.' Daarop vertelde Hermes, hoe Alexander zijn zoon tot het leven had weten terug te brengen. Quirinus richtte zich meteen tot Alexander: 'Mijn dochter Balbina heeft iets ergs aan haar keel. Als u haar genezing weet te bewerkstelligen, beloof ik mij te zullen bekeren tot uw geloof.' Waarop Alexander zei: 'Nou ga haar dan vlug halen en breng haar maar in mijn cel’ En Quirinus weer: 'Maar u zit toch hier? Hoe kan ik u dan straks vinden in
uw cel?' Alexander antwoordde: 'Ga nu maar gauw,  degene die me hier heeft gebracht, zal me zo meteen ook weer terugbrengen.'

Alexander gaf haar de opdracht de boeien waarin destijds Petrus gevangen had gezeten op te sporen en te vereren. Ze deed het en was genezen. Zo kwam Quirinus tot inkeer. Hij hergaf Alexander de vrijheid en lief zich met heel zijn huishouding dopen. "

Uiteindelijk hebben allen hun geloof in Christus moeten bekopen met de marteldood. Quirinus kreeg afschuwelijke martelingen te verduren voor bij de genadeslag kreeg. Het was paus Leo IX (1049-1054) die het gebeente van Quirinus afstond aan zijn zuster Gepa, die op dat moment abdis was van het pas gestichte klooster te Neuss. Zijn verering verbreidde zich snel en kende een hoogtepunt toen de stad Keulen werd bevrijd van een beleg door Karel de Stoute (1474-1475). De Keulenaren schreven bun redding toe aan 'Sint Grein' (= Sint Quirinus). Hij is patroon van de stad Neuss, en wordt aangeroepen tegen been- en voetkwalen, jicht, verlamming, ettergezwellen, de pest, oorpijn en oogkwalen, keelziekten, schurft, pokken ('greinsziekte') en andere huidziekten. Ook wordt zijn voorspraak ingeroepen tegen allerlei paardenziektes.

Vaak wordt de gebeden kracht bij gezet met wijwater dat afkomstig is uit zogeheten Quirinusputten, waarvan er vele te vinden zijn langs de Rijn.

Er zijn nog enkele heiligen bekend met deze naam: Quirinus van Siscia (= Sissek of Siseg), Joego-Slavie, martelaar  overleden in 303. Feest op 4 juni.
Quirinus van Tegernsee Duitsland, martelaar in Italie, overleden in 269. Feest op 25 maart en 16 juni.
Quirinus van Malmédy België, martelaar in Le Vexine (Noord Frankrijk) en Malmédy België.  Overleden begin 4e eeuw. Feest op 11 oktober.

                                                                      -----------------------------