Rusmollese politie

Mocht iemand nog foto's en/of leuke aanvullingen hebben voor deze pagina dan hou ik me aanbevolen.
Alvast bedankt
klik hier voor e-mail

Het bureau van de Rijkspolitie aan de Graafsebaan in Rosmalen in 1962.
Bovenstaande foto en onderstaande tekst van de bouw en de opening kreeg ik van Geerhard Rozendal, oud politieagent van Rosmalen.

    Een foto uit 1962 van het groepsbureau van de Rijkspolitie met de twee dienstwoningen aan de Graafsebaan. 
    Het ontwerp was van de Rosmalense architect J.C. Kanders (1901-1959) en de bouwer was de Rosmalense
    aannemer A.C. Raaijmakers (1907-1986). De aanneemsom bedroeg fl. 88.000,--, maar de eindafrekening viel
    wat hoger uit vermoedelijk tengevolge van meerwerk. De bouw werd opgeleverd op 11 januari 1958 en op 20
    januari daarop overgedragen aan de Rijkspolitie, aldus de Rijksgebouwendienst.
    Uit aantekeningen van de toenmalige groepscommandant bleek, dat de Rijkspolitiegroep op 10 februari 1958
    de nieuwbouw betrok. De groep was voordien gehuisvest in de voormalige Marechausseekazerne aan de
    Dorpstraat te Geffen. Eind van de zeventiger jaren vertrok de groep wegens ruimtegebrek (de twee dienst- 
    woningen waren inmiddels ook al bij het bureau getrokken) naar het oude gemeentehuis aan de Driesprong.
    Het gebouw aan de Graafsebaan diende nog tot medio 1986 als huisvesting van de districtsrecherche van de
    Rijkspolitie ôs-Hertogenbosch en daarna heeft de Douane er nog enkele jaren gebruik van gemaakt.
    In september 2003 werd het gesloopt (het was toen al overgegaan in particuliere handen)
    om plaats te maken voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor van Heijmans N.V.
 

    

Rijkspolitie Groep Rosmalen 1962. Zittend vlnr: de Haan plaatsvervangend groepscommandant - Hesselmans   groepscommandant - de Kort post Nuland - van Hoof post Empel. Staand: van Vught - Koopman - van Deursen - Rozendal - van Munster - Hendriks.