Fotopagina van Maliskamp en Oude Baan

Ik ben op zoek naar foto's van de noodwoningen die vroeger in de Maliskampsestraat in Maliskamp stonden?
 klik hier voor evt. toezending. Alvast bedankt!

 

23 oktober 1934: Eerste steenlegging H. Bernadettekerk Maliskamp door pastoor Schoenmakers,
geassisteerd door zijn twee broers. Tevens werd er onder de steen een oorkonde ingemetseld.
 

H. Bernadettekerk Maliskamp in aanbouw 1934.


1936 H. Bernadettekerk (geopend in 1935).
 

Inzegening van de H. Bernadettekerk door Mgr. Diepen op maandag 2 september 1935.
 

                                                            Pastoors H. Bernadettekerk Maliskamp

                               
      C. Schoenmakers       J.v.d. Biggelaar                   B.Eras                     Chr. Ruijs                 E. Seidel
           1934-1944                  1944-1966                     1966-1982                  1982-1990                1993-1995

 

Caf "Bosch en Hei" met de in Rusmollen en omgeving wereldberoemde speeltuin van Jos Verstappen.
 

Entree n dubbeltje.
 

Zelfs grote kinderen kwamen in deze speeltuin.
 

Op de ponny.


Maliskampse hei, vlnr: Sein Kerkhof (de bok), Mie Maas-van Osch en Han van den Burgt (de moor).
 

Maliskamse hei: Mie Maas-van Osch.
 

Maliskampse hei: Frans en Toon Dielissen.
 

Maliskampse hei: Gijsje Vorstenbosch.
 

Maliskampse hei.
 

Uitkijktoren van de Luchtmacht, jaren vijftig.
 

Has van Schijndel, Oude Baan.
 

Klaas van Hirtum, Oude Baan.


Eimert van den Hanenberg, Oude Baan.


Jan van de Wijgert, Oude Baan.
 

Dirk van der Heijden de (de pst) Oude Baan
 

1970; Vakantiehuis van Gerrit Schulte aan Oude Baan.


Ongeveer 1933. Schoolklas Maliskamp. Wie kent nog meer namen?
Indien u iemand herkend zou u mij dat willen mailen?
klik hier

 
1: Tien van Hoof (uit de hei) 2: ? Tonnie Glaudemans 3: ? Heesakkers 4: Cor van Loosbroek 5: Rob Schippers
6: ?van den Hanenberg (d'n haon) 9: Gerard van Gerven 10: Jos Heijmans 11: Jan van Rosmalen
('t beerke) 12: Harrie Hanegraaf   (Vliertwijksestraat) 14 Theo Dielissen 15: Peter van Venrooi ('t reuske)
16: Hans van Rooi (Maliskampsestraat) 18: Antoon van Gerven 19: Tiny Giebels 20 meester van den Akker  21: Peter Vallinga
 

Vrouwengroep omstreeks 1955, samen met pastoor van den Biggelaar voor de Mariagrot bij de Maliskampse 
 kerk. Wie herkent deze groep en/of bij welke gelegenheid en welk jaar is deze foto gemaakt?
Herkent u nog onbekende vrouwen, of klopt de naam niet, wilt u dat dan aan mij doorgeven? klik hier


1: Cis Maas-van der Leest. 2: Dien van Lokven-van der Donk. 3: pastoor van den Biggelaar. 4: Ant Vissers-
van der Donk. 5: Dien van de Velden ('t Boerke). 6: Stien Geerts-van der Donk. 7: Truus Verhagen-Coppens.
8: Mien van Deursen-van der Heijden. 9: Mien van Meurs-de Groot. 10: Mieke van der Heijden. 11: Mn
van Creij-Maas. 12: Btje van Osch-Vorstenbosch. 13: ??????? 14: Pietje Venrooy-van den Burgt.
15: Truike van Gerven-van den Akker. 16: Vrouw van Peerke Smulders. 17: ??????? 18: Mieke van Veggel-
van Hooft. 19:Trui van den Heuvel-van den Burgt. 20:An Coppens de Werd. 21: Tonia van der Donk (de kas)     22: ??????? 23: Vrouw van Hendrik Vos. 24: Mien Verboord-Verhagen. 25: Han Dielissen-van den Burgt.
26: ??????? 27: Grada van Gaal-de Kort. 28: Btje Dielissen-van den Akker. 29: Riek Jagers van Rosmalen.
30: Truus van der Donk-Vos. 31Stien van der Donk - van den Akker.
 

The Black boys was een muziekgroepjegroep dat voortkwam uit de Maliskampse KAJ,
Katholieke Arbeiders Jeugd. (Kajotters)
Later gingen zij op in de Maliskampse revuegroep De Rosita's.

 

Vlnr.: Guus Verzantvoord, Adriaan van der Doelen, Aart Timmer, Mies Spierings.


 
Muziekgezelschap De Marva's waren opgericht in de Maliskampse VKAJ,
Vrouwelijke KatholiekeArbeiders Jeugd. (Kajotsters)
Ook zij gingen later
op in De Rosita's.

     Eerste rij: Gerda van der Heijden, Riek Vissers, Zus Vorstenbosch, Marietje van Schijndel. Tweede rij:
     Toos Meulensteen, Mies van der Leest, Jo van Schijndel, Mien de Groot, Ria van Roosmalen,  Sjan van
     Roosmalen. Derde rij: Guus Verzantvoort, Mien van der Dussen, Wies van der Heijden, Joke Dielissen,
     Sjaan Spierings, An Spierings, Dieneke van der Heijden, Sjaan van Hooft
 

  De volgende foto is een samenspel van de Marva's en de Maharadjas. Ook de Maharadjas met hun mooie bontmutsen kwamen uit de KAJ en ook zij gingen op in muziek en revueorkest De Rosita's.

      Voorste rij: Mien de Groot, Joke Dielissen, Toos Meulensteen, Sjan van Roosmalen, Diny van Hooft.
      Middelste rij: Ria van den Heuvel, Toontje van den Heuvel, Riek Vissers,  Sjan van den |Bosch, Annie
      Geerts, Gerda van der Heijden, Sjaan van Hooft.
      Achterste rij: Guus Verzantvoort, Adriaan van der Doelen, Wiet Jagers, Bert van der Dussen, Mies van
      der Leest, Aaartje Timmers, Toon van Creij, Wim van der Ven.


Vijftiger jaren: het Maliskampse muziek en revuegezelschap De Rosita's.

1: Harrie Heijmans. 2: Th Jagers. 3: Willy van den Hanenberg. 4: Sjan van Roosmalen 5: Annie van der Heijden. 6: Toon van Creij. 7: Jo Dielissen. 8: Ria Verhallen. 9: Adriaan van der Doelen. 10: Heks, wie?
11: Toosje Verzantvoort. 12: Zus Maas-van der Leest. 13: Francien van de Garde. 14: Trees van der Heijden.
15: Diny van Hooft. 16: Jan van der Heijden. 17: ? Westerlaken. 18: Zus van der Heijden. 19: Thea van de Ven. 20:Annie Geerts. 21: ? Verzantvoort. 22: Toon Heijmans (de Boks). 23: Th Verhagen. 24: Wim Jagers.
25: Toon van Kreij. 26: Aartje Timmers. 27: Jan van Lokven. 28: Guus Verzantvoort. 29: Nelly van der Heijden. 30: Tiny van Rooij. 31: Wim van der Heijden. 32: Grada van der Heijden. 

naar boven

www.rosmalenseherinneringen.nl