De levensloop van
               Muziek en Cabaretgezelschap
                          "Levensvreugd"


In de Rusmollese Kerkenhoek nu (Deken Fritsenstraat) heeft tot ongeveer 1960 de oude Openbare School uit eind 1700 gestaan. Deze school was na de oorlogo.a. in gebruik als kleuterschool. De Zusters van Liefde, die aan de overkant in het Klooster van Meeuwen woonden, probeerden hier de Rusmollese jungskes en mskes vanaf 4 jaar hun eerste vorm van beschaving bij te brengen.
Ook de KAJ (Katholieke Arbeiders Jongeren), een organisatie van jongens tot 23 jaar, was in deze school ondergebracht. Een belangrijke activiteit van deze jongeren was handenarbeid. Zij maakten daar o.a. houten speelgoed. In de Sinterklaastijd brachten de Kajotters, zoals ze ook wel werden genoemd, het speelgoed naar de minder bedeelde Rusmollese kinderen. Johan (de lange) Geerts was eind veertiger jaren voorzitter van deze KAJ.
Meisjes hadden hun eigen vereniging die, dat zal U niet verbazen, de VKAJ (Vrouwelijke Katholieke Arbeiders jongeren) werd genoemd. Zij hadden een ruimte aan de overkant in het van Meeuwengesticht, hielden zich bezig met zingen en dansen en werden er voorbereid op het grote mensen leven. Ook hier werd speelgoed gemaakt om de kinderen van grote gezinnen in de Sinterklaastijd extra te verwennen. Dat waren dan vooral poppen en poppenkleertjes
.

  
31 Mei 1952. 5 jarig jubileum van de KAJ en de VKAJ, gezamenlijk poserend met hun geestelijk adviseur pastoor Huub van der Meijden.
Vlnr.Voorste rij: Annie Swanenberg-Mien van Rosmalen-Tiny van Hassel-Diny(zus) van Hassel-Joke van de Vliert-Joke Vos-Annie Kerkhof-Mien van Muilekom-Anneke van Creij-Henk van Hassel.
Middelste rij: Dien van Muilekom-Mien van Herpen-Greet van Muilekom-Bertha van de Vliert-pastoor Huub van der Meijden-Toos van der Voort-Annie van Herpen-Wies van Herpen.
Staande: Akkie Vos-???-Jan Vorstenbosch-Ellie van den Burgt-Mien de Groot-?van der Donk-Wim van den Burgt-Sjaan Spierings-Annie van Hoof-Jan Kusters-Nel Kusters-Gerrit Kappen-An Vos-Leo Voets-Ciska Kerkhof-Zus Westerlaken-Pieter van der Plas.

Een van de andere activiteiten bij de KAJ was  een toneelclub. Zij hebben eind jaren veertig een behoorlijk aantal  stukken voor het voetlicht gebracht waaronder: "Schip in Nood", "Hoe hoort het eigenlijk", "Vlammende Vleugels, "Hoe raak ik mijn geld kwijt" en "Schipper naast God".
Verder was er een muziekgroepje dat de ROJOBA's (de Rosmalense Jongens Band) heette. De leden waren: Ad van den Elzen, Frans Kusters en Cor Verstegen die gitaar speelden, Pietje Verstegen was accordeonist, Ieske Meurs violist en Frans Hoedemakers en Toontje van Balkum bliezen op een mondorgel. Toontje was teven muzikaal leider van de band. De leeftijdsgrens bij de KAJ was 23 jaar. Dan mocht je geen lid meer blijven. Toen Toon van Balkum deze leeftijd bereikte hoefde hij niet weg omdat anders de ROJOBA's zonder leiding kwam te zitten.
Omdat veel Kajotters ongeveer dezelfde leeftijd hadden zouden er begin jaren vijftig nogal  veel teglijkertijd moeten vertrekken vanwege de leeftijdsgrens. Ze zochten naar iets om toch nog wat bij elkaar te kunnen blijven.
Na onderling overleg tussen een aantal oud-Kajotters,  werd op 18 juni 1950 een nieuwe band opgericht: de ROAMBA's (Rosmalense Amusementen Band). De bedoeling was dat zij zouden gaan spelen op feesten en partijen in Rusmolle.

 
Voorste rij vlnr.: Toon van Balkum-Jos van de Sterren-Jo van Hoof-Jo Schippers-Jo van den Akker-Harrie van  der Leest. Achterste rij: Henk van Hassel-Frans Hoedemakers-Wim van Hoof-Wim Rovers-Ad Abelen.

Naast muziek maken bleven een aantal leden van de ROAMBA's meespelen in de toneelstukken van de KAJ. Dan gold schijnbaar de leeftijdsgrens van 23 jaar niet. Doordat de meeste inmiddels genteresseerd waren in de Rusmollese durskes raakten deze meisjes ook bij de activiteiten betrokken.
Er moest iets nieuws komen.
Bij Toontje van Balkum thuis in de Raadhuisstraat werd een vergadering belegd. Daarbij waren o.a Frans Hoedemakers, zijn latere zwager Jo van Hoof, en Ad Abelen aanwezig. Ze dachten aan een club waarin zang, dans, muziek en toneel verenigd kon worden en.......waar jongens n meisjes lid van konden zijn. In die tijd was het nl. ondenkbaar een vereniging op te richten waarin jongens n meisjes smen actief waren.
Voordat ze zelfs maar aan zo'n vereniging konden dnken moest er een expeditie richting pastorie worden ondernomen om aan pastoor Huub van der Meijden goedkeuring te vragen. De voortekenen waren niet al te best omdat deze pastoor als zeer conservatief bekend stond.
Toon, Jo en Ad vormden de delegatie en togen met knikkende knien naar de pastorie. Maar ze wisten de pastoor met hun enthousiasme redelijk snel om te praten. De pastorale goedkeuring verwekte heel wat, ook negatieve, reacties in Rusmolle. Maar de jeugd glorieerde.
Het een en ander resulteerde op 5 maart 1952 in een bijeenkomst in caf Juliana van Tntje de Smid, waar het "Muziek- en Cabaretgezelschap Levensvreugd" werd opgericht. Het eerste bestuur bestond uit: Toon van Balkum voorzitter, Jo van Hoof regie, Ad Abeelen muzikale leiding, Henk van Hassel secretaris en Frans Hoedemakers penningmeester.
Caf Juliana werd het clublokaal en de optredens zouden in Rusmolles enige echte theater het "Bondsgebouw" zijn. Ze gingen snel aan de slag en aan het einde van dat jaar werd hun eerste revue: "Lachen is gezond" al voor het voetlicht  gebracht.

  
Een van de eerste groepsfotos. Zittend vlnr.: Henk van Hassel-Jo van den Akker-Chris Abelen-Frans Hoedemakers-Mientje van Rosmalen-Gerrit van den Akker-Jo van Hoof-Pieter van der Plas-Ad Abelen.
Midden: Wim Rovers-Bertha van de Vliert-Riek van de Westen-Toos van Zoggel-Ciska Kerkhof-Nelly Abelen. Achter: Broer van Balkum-Gerrit Kappen-Joke van de Vliert-Antoon van Balkum-Rien van Gerven-Bert Kerkhof-Johan Geerts.

De algemene leiding was in handen van Toontje van Balkum. Hij schreef zowat alle liedjes en sketches. Jo van Hoof nam de regie voor zijn rekening en Ad Abelen werd de eerste muzikale leider. Na Ad hadden o.a. Henk van Hassel (nu woonachtig in Canada), Theo van Nuland (van Bertje de Kees), diens zwager Henk Pennings (zoon van Mies en Bertha) en Pieter van der Plas (van het schildersbedrijf) de muzikale leiding. De zangers uit de begintijd waren o.a. Jo van Hoof en Joke van de Vliert. Zij vormden ook het eerste zangduo "Jo en Jo". Naast regisseren en zingen speelde Jo van Hoof zelf ook mee in een aantal sketches. Samen met Frans Hoedemakers, een andere ster van het eerste uur, speelde hij een onvergetelijke imitatie van het duo "Snip en Snap".
  Toon van Balkum   was bijna de gehele dag bezig met Levensvreugd. Altijd had hij pen en papier bij zich om de gebeurtenissen in het durp op te schrijven om te gebruiken in de revue. Vele uren was bracht hij door op de Heinis bij de wielen of bij Steven Tibosch om inspiratie op te doen. Tevens volgde hij nauwgezet de gemeente-politiek. Alle revues hadden namelijk als vast onderdeel een aantal sketches waarin het wel en wee van de gemeente door een aantal gemiteerde gemintewerkers zeer komisch op de korrel werd genomen.
Het bekendste liedje dat hij maakte was en is nog steeds "Ons eige durpke", dat het Rusmollens volkslied is geworden. Andere bekende nummers van Toon zijn o.a: Onze prachtige polder, Ik ben de weg kwt, D'n ouwe Lambertus en Ik heb heimwee nor de Krommenhoek. Deze en nog vele andere worden op de CD: "Toon van Balkum op z'n Rosmolles" gezongen door Trug nor Vruuger, een zanggezelschap dat mede door Toon van Balkum in de tachtiger jaren  werd opgericht.
     
                                         Alle revue's begonnen steevast met hetzelfde openingslied:

Goedenavond mensen de allerbeste wensen
Zeggen wij u toe van harte allemaal
Wij willen proberen u te amuseren
en te brengen levensvreugd hier in de zaal
Met uw medewerking weten wij dan een ding
t zal wel gaan dat staat vast
Dus vooruit nu maar geen handen in het haar
dat brengt niets als last

Het Bondsgebouw, het witte gedeelte op de foto, was het vaste theater van Levensvreugd. Kaartverkoop en hoofdingang voor het publiek was via het kleine deurtje links Dit gebouw was alleen maar te bereiken was via de speelplaats van de Maria-meisjesschool en was een gedeelte van de oude R.K. meisjesschool van de nonnen.
Het podium stelde niet zo veel voor laat staan de accommodatie voor de spelers. Achter de coulissen was het een ongeorgani-seerde  gezellige chaos. Veel te klein en alles en iedereen zat of stond kort op elkaar. Maar ze hadden wel een hoop lol. De actrices moesten zich soms omkleden op het toilet. Er mocht niet hardop worden gepraat omdat dit in de zaal te horen was.
De decors werden geschilderd in de werkplaats van schilders-bedrijf Piet van der Plas. Decorschilders waren o.a. Louis van Amelsfoort en Wiljo van der Plas.
De zaal bood plaats aan ruim tweehonderd personen en had het model "haringen in een ton" zoals Rien van Balkum, een broer van Toon, dit zo treffend typeerde. De toiletvoorziening was niet overdreven en de beheerder van het gebouw Jos van Muilekom had het er maar druk mee om in de pauze de
wildplassers van de speelplaats van de school en de muren van het nabij gelegen klooster weg te houden.

      
vlnr: Henk van Hassel-Jo van den Akker-Chris Abelen-Wim Rovers-                      Jo van Hoof(l) en Frans
Frans Hoedemakers-Mientje van Rosmalen-Pieter van der Plas-                                      Hoedemakers.
Jo van Hoof-Ad Abelen.

                     
Vlnr.: Theo van Nuland-Tonny Verstappen-Mien van Rosmalen-Riek Vissers, Zangduo: Joke van de Vliert en Jo van Hoof. De accordionisten Frans Hoedemakers-Toon van Balkum-Pieter van der Plas-Janus van Rosmalen. Staande vlnr: Half met hoofd zichtbaar Ad Abelen-Riekse van de Westen-en verder Nelly Abelen-Hennie van de Donk-Chris Abelen-Gerrit Kappen-Bert Kerkhof-Henk van Hassel-Henk Pennings.

  
 
vlnr: Henk van Hassel-Joke van de Vliert-Wim Rovers-Pieter                          vlnr: Gerrit van den Akker-Bert     
van der Plas-Toon van Balkum-Mientje van Rosmalen-Chris Abelen.
    
          Kerkhof-Frans Hoedemakers.                                   
  
     
  
vlnr: Gerrit Kappen-Frans Hoedemakers-                      vlnr: Bert Kerkhof-Joke van de Vliert-Gerrit Kappen.
   Bert Kerkhof.

De belangstelling was enorm. Men speelden op vier vastgestelde avonden, twee zaterdagen en twee zondagen, maar zowat elk jaar kwamen daar extra avonden bij. Soms wel vier. De kaartverkoop verliep meestal chaotisch. Alle leden van Levensvreugd konden onbeperkt vooraf kaartjes bestellen. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Het gevolg was, dat als de vrije voorverkoop aan het publiek begon, er soms nog maar zo'n 50 plaats-bewijzen beschikbaar waren. Op speeldagen kon je ook 's-morgens toegangskaarten kopen.  Vaak stonden er al meer mensen te wachten dan er kaartjes waren. Sommigen stonden er zelfs vanaf de avond ervoor. Als er dan niet genoeg kaartjes waren laten de reacties zich raden. Bij een van die verkopen moest de politie zelfs in actie komen om de gemoederen wat tot bedaren te brengen. Later is besloten dat de leden maximaal twee kaartjes vooraf mochten  kopen. Toen ging het een stuk beter maar de belangstelling was altijd groter als er kaarten waren. 

    
Vlnr: Nelly Abelen-Theo van Nuland-Marietje Steenbergen-Henk van Hassel-Toon van Balkum-Henk Pennings- Rien van Balkum-Lies van der Plas-Jan van Hassel-Joke van de Vliert. Het nummer wat hier ze speelden heette: "Zambezi".

               
  
  Bert Kerkhof -Harrie van de Ven.   Jo van Hoof-Annie van de Vliert.    Wim Dielissen-Gerrie van den Burgt.

     
     Vlnr: Irene Bonnet-Bart van der Plas-Henk de Laat-Gerrie van den        Vlnr: Toon van Balkum-Willy van
     Burgt-Albert van Nuland-Jan van Hassel-Anton Abeelen.                         
den Elzen-Jan van Hassel

   
Vlnr: Lies van de Plas-Janus van Rosmalen-Thea de Haas-Theo van Nuland-Henk Pennings-Tonny Verstappen-Joke van de Vliert-Henk van Hassel-Jo van Hoof-Toon van Balkum-Anneke van Creij-Broer van Balkum-Johan Geerts-Zus van van der Donk.

De bloeitijd lag in de periode van 1952 tot 1965. De revues werden bijna jaarlijks opgevoerd. In 1964 werd het Bondsgebouw theatertje afgebroken. Omdat de Kentering toen nog in aanbouw was verkaste Levensvreugd dat jaar met hun revue naar een grote tent, die speciaal hiervoor achter caf Juliana was neergezet. Er waren 2 uitvoeringen: op de zaterdagen 27 mei en 3 juni. Toegangsprijs F 2.50, belasting inbegrepen, en 10 cent plaats-bespreken. Om uit de kosten te komen was er op de zondagen na de uitvoering  gelegenheid tot dansen in de dezelfde tent, met muziek van het Levensvreugd-orkest. Aanvangstijd van het dansen 5 uur in de namiddag.
In 1965 werd de eerste revue " Wie ha d oit gedocht" in de nieuwe Kentering gespeeld.
In deze revue deed de  moderne tijd deed zijn intrede wat b.v. bleek uit de decors. Deze waren niet geschilderd maar middels dia's op de muren geprojecteerd. Een unicum voor die tijd.

Revuelied dat in 1965 werd gezongen ter gelegenheid van de tiende Rusmollese Revue en de eerste
die in de Kentering werd opgevoerd. In dit lied zitten de namen van alle 10 voorstellingen verwerkt. 

Wie, wie, wie, wie, ha d oit gedocht
Tien revue's van "Levensvreugd"
Wie, wie, wie, wie, ha d oit gedocht
Wie van ons is nie verheugd
't Was 'n hele mooie tijd
Vol plezier en vrolijkheid
Wie, wie, wie, wie, ha d oit gedocht
D ter tien werden gebrocht.

Wij brengen hier voor U de tiende "Levensvreugd-revue"
wie ha d oit gedocht, wie van ons of wie van U.
Wie ha d oit gedocht, of wie ha d vurzien
d "Levensvreugd" z brengen oit revue nummer tien.
Wie ha d oit gedocht, wie?

In 1952 startten wij met "Lachen is gezond",
't werd 'n mooi succes, want 't ging van mond tot mond.
"Ge zut toch zgge wor" werd 't jaar daarop gebrocht,
en daarna kwam "Ge makt w mee", wie ha d oit gedocht.
Wie ha de oit gedocht, wie?

Vur de revue "Krek iets vur ullie" ha'n we flink geleerd,
bij dag en nacht, ja heus, is er toen gerepeteerd.
Na "Vijf jaar Levensvreugd", en nr.6 "Daar gaat ie weer",
startten we vol vertrouwen voor de volgende keer.
Wie ha d oit gedocht, wie?

Toen kwam, ge wit 't toch nog wel "We gaon van 't ouw nor 't nej",
"Laot oewe kop nie hangen" kwam er ook nog bij.
"Gleufde g'r nog aon" werd s negende gebrocht,
en nou is hier dan nummer 10 "Wie ha d oit gedocht".
Wie ha d oit gedocht, wie?

Het was, naar later bleek, de laatste revue van het gezelschap. Door de verhuizing naar De Kentering kwam de klad er een beetje in. Het werd wat grootschaliger, moderner n duurder. Dat bracht meer werk met zich mee. Omdat de zaal groter was konden er meer bezoekers in. Op zich prima maar dat betekende wel een jaar lang oefenen voor maar een paar avonden optreden. Tevens haakten een aantal medewerkers van het eerste uur af omdat ze inmiddels toch wat ouder waren geworden.
Op z'n Rusmolles gezeed: 't knusse waar d'r 'n bietje af. Zo werd het in de tweede helft van de zestiger jaren  stil rond "Muziek en Cabaretgezelschap Levensvreugd".

   
Deze dames brengen het toen zeer populaire nummer "Marina ' van Rocco Granata. Vlnr: Annie Pennings-Diny Abelen-Thea de Haas-Cisca Kerkhof-Corrie Pennings-Thea Pennings-Diny van Gerven-Willie van den Elzen-Annie Meurs-Nelleke van der Donk-Hennievan Griensven-Petra van Eyk.

         
     
Vlnr: Gerrit Kappen-Joke van de Vliert-Mientje             Joke van de Vliert en Mientje v Rosmalen.
     van  Rosmalen-Bert Kerkhof-Johan Geerts.

 
    
     
    
Joke van de Vliert-Bertha van de Vliert.                           Bertha van de Vliert-Frans Hoedemakers.

    
Vlnr: Henk Pennings-Theo van Nuland-Tonny Verstappen-Pieter van der Plas-Gerrit Kappen-Joke van de Vliert-Riekske van de Westen-Hennie van der Donk-Henk van Hassel.

      
Programmaboekjes uit vlnr:1959-1964-1965. In 1964 werd de revue gebracht in een grote danstent die bij Caf Juliana was gebouwd. In 1965 was de eerste uitvoering in de Kentering.

       
 
 Nelly Abelen en Gerrit (de Kap) Kappen.                       Vlnr: Pieter van der Plas-Jan van Hassel-Toon van
                                                                                                Balkum-Bert Kerkhof met het nummer":
                                                                                                "Ik sta op wacht" van Joop de Knecht.

      
  
Joke van de Vliert-Mientje (de Weuw) van                    Bert Kerkhof en Gerrit Kappen bij de koe, waarin
   Rosmalen en Johan Geerts.                                             de kont Johan Geerts en de kop Broer van Balkum.  
        

   
De befaamde gemintewerkers. Kniellend vlnr: Broer van Balkum-Gerrit Kappen. Staande: Jo van Hoof-Frans Hoedemakers-Anneke van Creij-Bert Kerkhof-Tonny Verstappen.

   
Nogmaals de gemintewerkers vlnr: Broer van Balkum-Theo van Nuland-Frans (Hoed) Hoedemakers-Gerrit Kappen-Bert Kerkhof-Jo van Hoof.

      
Vlnr: Chris Abelen-Mientje van Rosmalen-Henk van Hassel-Riek Vissers-Wim van Rosmalen- Pieter van der Plas.

    
Vlnr: Lies van der Plas-Thea de Haas-Nelleke van der Donk-Nelly Abelen-Mien van Rosmalen-Theo van Nuland-Henk Pennings-zangers Henk van Hassel, Joke van de Vliert en Jo van Hoof-Janus van Rosmalen-Jan van Hassel-Ciska Rovers-Annie Meurs-Toos van Zoggel-Marietje Steenbergen-Cisca Kerkhof.

   
Vlnr: Annie Meurs-Gerrie van Helvoirt-Geertje van Gerven-Nelly Abelen-Diny van Gerven-Henk van Hassel-Joke van de Vliert-Cisca Kerkhof-Anneke van Creij-Cisca Rovers-Nelleke van der Donk.

  
Vlnr: Frans Hoedemakers-Nelleke van der Donk-Annie Pennings-Geertje van Gerven-???-Diny van Gerven-??-Gerrie van den Burgt-daarachter Theo van Nuland-Corrie Pennings-Jo van Hoof.

   
   
                        Vlnr: Nelly Abelen-Diny Abelen-???-Petra van Eijk-Gerrit Kappen-???-Annie Meurs.

  
   Vlnr: Cisca Rovers-Annie Meurs-Diny van Gerven-Geertje van Gerven-Thea de Haas-Joke van de Vliert.

          
  
Thera van Herpen-Annie van de Vliert. Rien van de Sterren-Irene Bonnet. Dinie van Gerven-Lies van der Plas.

        
   Vlnr: Harrie van de Ven-Frans Hoedemakers-                 Annie van de Vliert-Gre van de Sterren-
   Broer van Balkum.                                                              1Thera van  Herpen.

Bij Levensvreugd zijn zeer veel stelletjes ontstaan. Na hun huwelijk bleven velen als echtparen actief bij het gezelschap. Dat waren o.a.: Antoon en Thea van Balkum-Pennings, Bert en Nelly Kerkhof-Abelen, Theo en Annie van Nuland-Pennings, Janus en Zus van Rosmalen-van der Donk, Pieter en Joke van der Plas-van de Vliert, Huub en Annie Pennings-van de Vliert, Jan en Diny van Hassel-Abelen, Willie en Dinie van den Elzen-van Gerven, Henk en Corrie Pennings-Pennings. In de laatste  revue " Wie ha d oit gedocht" in de Kentering (1965) vonden de laatste twee elkaar voor het leven: Gre van de Sterren en Thera van Herpen. Inmiddels al bijna 40 jaar bij elkaar en Gre zegt daar treffend over:
" Wie ha d oit gedocht ".

    

In 1960 stapten Bert Kerkhof en Nelly Abelen, twee vaste artiesten van Levensvreugd , in de Maliskampse kerk in het huwelijksbootje. Bij het verlaten van de kerk stond er een erehaag van Levensvreugd.

  
Levensvreugd op reis. Staande vlnr: Frans Hoedemakers-Willy van den Elzen-Diny van Gerven-Toon van Balkum-Thea Pennings-Henk Pennings-Corrie Pennings-Sjaan van de Sluis-Annie Meurs-Dick Peters-Thea de Haas-Tonny van den Heuvel-buschauffeur-Nelly Abelen-Bert Kerkhof-Mien van Balkum-Jo van Hoof. Gehurkt/zittend: Ad Heijmans-Petra van Eyk-Pieter van der Plas-Gerrit Kappen-Joke van de Vliert-Ciska Kerkhof-Harrie van Geffen-Geertje van Gerven-Adri van der Voort-daarvoor Gerrie van Helvoirt-Rinie van Balkum-Anneke Westerlaken-Diny Abelen- Jan van Hassel-daarachter Harrie van der Ven. Op de voorgrond met nr.A25 Gerrie van den Burgt.

In 1977, bij gelegenheid van het afscheid van Burgemeester Jan Molenaar, werd het plan opgevat om dit afscheid op te luisteren met een toneel/revueavond. Het werd de revue "Houdoe Jan" die in samenwerking met
Toneelvereniging Samenleving, de Boerinnenbond, Zangvereniging Dubbel Zes en Danscentrum Henny van Goethem is opgevoerd. Het werd een daverend succes. Naar aanleiding van dit gezamenlijke optreden ontstond in 1980 een nieuwe vereniging: Het Rosmalens Revue Gezelschap. Zij brachten in de jaren daarna met groot succes nog een aantal revues op de planken.

Met speciale dank aan Thea van Balkum-Pennings, Joke van der Plas-van de Vliert, Bertha Kappen-van de Vliert, Bert en Nelly Kerkhof-Abelen, Rien van Balkum, Ad Abelen, Huub en Annie Pennings-van de Vliert, Willie en Diny van den Elzen-van Gerven, Mien van Hoof-van Balkum, Johan Geerts, Jan en Diny van Hassel-Abelen, Henk van Hassel(Canada).

Mocht U nog meer stelletjes weten die elkaar bij Levensvreugd hebben leren kennen, weet U ontbrekende namen of zijn namen bij foto's verkeerd, zou U mij dat willen mailen? Mogelijk hebt U ook nog op- of aanmerkingen of aanvullingen over de historie van Levensvreugd. Bij voorbaat alvast bedankt.

                                                                  Voor uw reactie KLIK HIER

 


naar boven

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------