Het Rijke Roomsche leven in Rusmolle

Op deze pagina: .....Bouw en opening kerk Maliskamp.....Kerk Hintham.....Lambertuskerk.....
.....50 jarig jubileum pastoor Huub van der Meijden.....H. Kindsheid 1920.....Zelatrices 1930.....
misdienaars 1950.....

                                     
       
Mochten er mensen zijn die een foto uit het Rijke Rusmollese Roomse leven willen 
          toevoegen dan kan dat. U kunt uw foto ('s) opsturen via de volgende link:
 
                                               klik hier voor mail naar Krien van Hirtum


                       Mocht u iemand herkennen zou u dit dan aan mij door willen geven?

       

        

 


Eerste steenlegging van de H. Bernadettekerk in Maliskamp
op 23 oktober 1934 door bouwpastoor Cornelis Schoenmakers.

       

                                           Een mooie prent van de constructie van de kerk.

         

         

        

         Op 2 september 1935 werd de H. Bernadettekerk ingezegend door Mgr. Diepen
         bisschop van 's-Hertogenbosch. Helemaal links achteraan op de onderste foto herken-
         nen we pastoor van der Meijden van de Rosmalense Lambertusparochie.

       

                                           Interieur van de H. Bernadettekerk in Maliskamp

        

                                 H. Bernadettekerk te Maliskamp 1936, kort na de opening.

                                                                               *

 

            
                               
                                                            Annakerk in Hintham 1920

                                                                  *

  

          De Lambertuskerk met de oude dorpspomp. Rechts het oude schoolhuis, tevens de
           woning van de hoofdonderwijzer. Foto einde 1800.

       De Lambertuskerk in 1901. Aan de voorzijde van de toren is een aanbouw te zien: een
       soort stenen baldekijn met twee torentjes. Dit is bij de restauratie in 1912 weggehaald,  
       evenals het grote kruisbeeld in de toren dat in Rosmalen "de Calvarieberg" werd
       genoemd. Het kleine gebouwtje rechts van de kerk is de oude sacristie.

 

         Na een aantal restauraties, o.a. in 1912, is de Lambertuskerk ingrijpend veranderd.
         Het baldakijn voor de toren verdween, evenals het kruisbeeld "de Calvarieberg".
         Onder pastoor Fritsen werd tussen 1910 en 1912 de sacristie afgebroken en een tweede
         transept bijgebouwd, zodat de kerk langer was geworden en de achterkant dus een beetje 
         naar rechts opschoof. Ook kwam er een nieuwe sacristie.

         

          Op deze foto is een erehaag gevormd voor een feest van notaris van de Mortel. Het
          stenen baldakijn aan de toren van de Lambertuskerk is hierop mooi te zien.
          Links vooraan staat Marinus van der Wijst.

                                                                 *                          

 

 

          Twee foto's van het zilveren priesterfeest van pastoor Fritsen in 1900. De foto's zijn   
          genomen vanaf het oude gemeentehuis op de Driesprong dat op de plaats stond van
          nu de Rabo-bank. De feeststoet komt uit de Deken Frisenstraat. Op de onderste foto
          midden op de voorgrond zijn een aantal misdienaars te zien. De meest rechtse, die
          deze kant op kijkt, is de 15 jarige Toontje Hermens (de smid).

Met dank aan Ad Hermens voor de laatste foto.

*

 

        1920. Een optocht van het genootschap der H. Kindsheid. Rechts de muur van het
        klooster waarin toen de meisjesschool was gevestigd. De schoolkinderen kijken over de 
        muur. In de optocht zijn herkend: Thé van der Zandt, Jos Vos, Piet de Laat, Frans en
        Piet Verstegen.

        Nog een foto uit diezelfde optocht in 1920: Er zijn herkend: Johan de Laat Janus van   
        Rosmalen Ben Pennings, Piet Versteynen, Theo van Pinxteren, Joske Verstegen en de
        broers Bert Guus en Wim de Laat. Op de achtergrond vaag café van Kee en Bert van
        den Hanenberg, later café het Huukske van Hasje van Dijk.

                                                                               *

         De zelatrices van de H. Kindsheid gezeten rond kapelaan Habraken die van 1926 tot
         1933 in de Lambertusparochie werkte. Achterste rij van links naar rechts:
         Marie de Laat, Riek Voets, Bertha van der Plas, Coba van der Donk, Annie van Creij,  
         Jaantje Vorstenbosch, Grada van Nuland, Toos van Drunen, Mina Kusters en Cor de 
         Laat.
         Middelste rij: Drika Langens, Dientje van Nuland, Drika Verbiesen, Anna Westerlaken,
         Agnes van der Dungen, Hanneke van Lith, Marie Verstegen en Betsie van Creij.
         Zittend: Nolda Timmermans, Gontje van Drunen, Mw. Hanegraaf-van der Kolff, Tilly
         Kruijsen (meisje), kapelaan Habraken, Christien Wolters, Anneke van Nuland (meisje)
         en Tina Tibosch.

                                         *

         
   
1950. Een groep misdienaars voor de Lambertuskerk. Vlnr. Achterste rij: Willy van den 
        Elzen - Gerard van den Hanenberg - Theo Heijmans - Gidi Hanengraaf - Rien van Creij -
        Martin van den Elzen - Rini Willemen - Antoon Heijmans - Tonnie van der Biezen -
        Henk Vos. Middelste rij: Ad van der Doelen - Piet Duffheus - Henk Savelkouls - Wim  
        Heijmans - Kapelaan Vogels - Wim van Rosmalen - Cor Timmermans - Jan van Lokven -
        Jo van Lokven - Gerard Evers. Knielend: Huub Pennings - Jan Daamen - Frans Vos -
        Gerard van Hoek - Bert van Alem.

                                        *

        
       
         1950. Ongeveer dezelfde groep misdienaars als op de vorige foto. Op de achterste rij
         derde van links koster Piet Daamen, derde van rechts kapelaan Vogels. In het midden
         pastoor van der Meijden.

                                        *

        Hieronder een aantal foto's van het gouden priesterfeest van pastoor Huub van der  
        Meijden   in 1952. De foto's zijn genomen waar nu de Pastoriestraat uitkomt. Uiterst links
        het café van Dorus Heijmans (nu cafetaria), dan het huis van Mèntje van de Velden en
        haar dochters. Later woonde hier nog enkele jaren Stien en Dorus Beekmans (Stien van
        het Boerke), daarnaast de winkel van Marinus en Jaantje Groos (is nu een bouwval).

      Op deze foto herkennen we rechts van de harmonie met zwarte lange jas en zwarte hoed
Jan Noppen. Eerste rij tamboers derde van rechts Wim Rovers.

Het gilde St. Catharina-St. Joris met hoofdvendelier Piet Vos. Links naast hem met standdaardvlag hoofdman Dorus van Helvoirt.

        In deze groep lopen een aantal leerkrachten van de jongens- en meisjesschool o.a.:
       de meesters Ploegmakers, Rasenberg, De Bok en Westerlaken en de onderwijzerressen
       Smits, Wouters en van der Pluijm.
 

        Het feestcomité ter ere van het gouden priesterfeest van pastoor van der Meijden in
        1952: Bovenste rij vlnr: Jan Wijns, Piet van Hirtum, Nelly Coppens-van de Biezen, Nelly
        Kusters, Toon van der Wijst, Janus van Rosmalen en  Harry Coppens. Zittend:  Sjaak
        Westerlaken, pastoor van der Meijden, kapelaan Vogels en Jan Venrooy.

      Het Pastorielaantje, 't weggetje van de pastorie naar de kerk, was mooi versierd voor de
      viering van het 50 jarig priesterfeest in 1952 van pastoor van der Meijden.

                          *