Wie herkent deze foto's en/of namen?

Fietscrossclub Hintham 1978. 2e van links Martin Giebels
 


The Jumping Strings: rechts Piet Heijmans, 2e van rechts Gerrie Hanegraaf

 

Onder rechts Gerry Hanegraaf, 2e van rechts Piet Heijmans

Bovenste drie foto"s: van Tiny Giebels

Deze foto kreeg ik  opgestuurd van Chris van Helvoort. Het is de eerste klas van de lagere school in de Maliskamp van het schooljaar 1946-1947. De onderwijzeres is Betsy de Laat. Wie herkend iemand?

 

Onderstaande drie foto's zijn in 1963 gemaakt op de kleuterschool van de zusters in de Deken Fritsenstraat.
Met dank aan Piet Hein van de Ven die mij de foto's toestuurde. Mocht iemand meer namen of de goede volgorde herkennen graag een mailtje. Alvast bedankt.

Zuster Magdalena en links Piet Hein van de Ven en rechts Sjanneke van Lokven
 

o.a. Pietje Spierings, Geert Verzijden en Jan Hein van de Ven

 

o.a. Jan Hein van de Ven, Geert Verzijden, Karel Langeraap en Herbert Teulings

Dit is een foto, gemaakt rond 1930, van een klas van de meisjesschool bij het klooster van Meeuwen in de Deken Fritsenstraat. Mogelijk herkent iemand hierop moeder of grootmoeder of weet iemand wie de onderwijzeres is.
Graag een mailtje: klik hier 

Onderstaande foto is waarschijnlijk een afvaardiging van de vroegere werkliedenbond. Weet iemand welk jaar?
Met dank aan Truus Coppens voor de foto

Voorste rij: vlnr. Jan Bloks, Jan Swanenberg, Toontje de Laat, Marinus Vos (d'n bkker van 't Voske), ???.
Middelste rij: onbekend, Pietje Verstegen, Marinus van Hoof de Kromme), onbekend.
Achterste rij: Driek van der Donk (Blom), Hmke Vorstenbosch (Pk), Frans van Liempt(?), Willem Noppen, onbekend, Janus van Galen, ? , ? , ? .
Mocht u iemand herkennen dan graag een mailtje klik hier

Een foto van de boerderij van Willem Langens met de naam "Tivoli". Deze boerderij stond aan het einde van de huidige Burg. Maizaraclaan bij de spooroverweg. Het huis brandde in 1944 af toen schilders bezig waren de verf van het huis te branden. Op de foto vlnr.: Willem Langens, zijn zus Marie en buurmeisje Dina Verstappen.
Heeft iemand mogelijk nog een foto van de complete boerderij?
Graag een mailtje, klik hier

Met dank aan Sjef Langens voor de foto.

Een prachtige foto van zang- en toneelvereniging Oefening en Vermaak omstreeks 1950. Met dank aan
Jo van der Velden. Er ontbreken nog
enkele namen. Weet iemand die? Graag een mailtje, klik hier 

 
1: Marinus Vos. 2: Wim van der Lee. 3: Diny Rovers. 4: Toos den Otter. 5: Diny van Hassel. 6: Marietje Steenbergen. 7: ??? 8: Ietje Rovers. 9: ? van der Donk. 10: Ria van Nuland. 11: Tiny van Hassel.
12: Joke Vos. 13: Antoon Werts. 14: Henk van Hassel. 15: Mia Meurs. 16: Ad de Vries. 17: Lucie Bettonville.
18: ??? 19: Joke van de Vliert. 20: Lies van de Sterren. 21 Betsie van Herpen. 22: Annie Pennings. 23:Mien Meurs. 24: Riek van Herpen. 25: Marinus van Hassel. 26: Rien Savelkouls. 27: Antoon Swanenberg.
28: Toon Nolten. 29: Ad Abeelen. 30: Akki Vos. 31: Wiljo van der Plas. 32: Wim Rovers. 33: Wim Linnenbank.
34: Cor Verstappen. 35: ??? 36: Cor van Osch. 37: Jan de Laat. 38: Pieter van der Plas. 39: Jo van der Velden.
40: Antoon Swanenberg. 41: Corrie Pennings. 42: Sjors Swanenberg. 43: Lies Hermens. 44: Janus van Rosmalen.
45: ? van den Berg. 46: Sjaak van Hassel. 47: Sjef Meurs. 48 Piet Werst. 49: Wim van Hoof. 50: Wim van der Sterren. 51: Tonnie Weijts.


         
      
Josephschool 2e klas 1947 van mister Ad de Vries.
       Van voren 1e rij vlnr: 1 Em van Grinsven, 2 Tonny Henskens, 3 Piet van Hirtum, 4 Tonny Verbiesen,
       5 Jan Voets, 6 Henk van Helvoirt, 7 Frans van de Ven ?, 8Harry Lambermont, 9 Henk van de Wetering.
       2e rij: 10 Adrie van de Voort, 11 Gerrit van den Akker, 12 Wim Braspenning, 13 Cor |Baars,
       14 Riny van Nuland, 15 Willy van der Leest, 16 Bert van de Westen, 17 Th Langens, 18 Felix Duffhues,
       19 Th Kusters, 20Albert van Zoggel, 21Riny van der Ven.
       3e rij: 22 Tiny van de Westen, 23 Piet Coppens, 24 Tonny Kerkhof, 25 Frans Heijmans, 26 Gidi Hanegraaf,
       27 Henk Verhallen, 28 Henk van Pinxteren, 29 G. van Wanrooy.
       30: Willy van den Elzen, 31 Henk van Pinxteren, 32 R. van den Hanenberg, 33 Louis van Amelsfoort,
       34 Ed van Creij, 35 J. van Wanrooy, 36 Pieter Engels, 37A. van Rosmalen, 38 Mister Ad de Vries.
       Deze foto kreeg ik van Harry Lambermont. Harry kende niet meer alle namen en weet ook niet of alle 
       tussenvoegsels goed zijn. Verder dacht hij dat er enkele jongens in die klas zaten die dezelfde naam hadden.
       Wie herkent meer namen en/of evt. de juiste namen? Graag een mailtje:
klik hier .    
           


 Harmonie St. Cecilia omstreeks 1925 gefotografeerd voor het net gebouwd caf Juliana in de Stationsstraat.
Herkend zijn: Piet Vos-van Ieperen-Hanegraaf(Nuland)-Bert de Laat-Jan de Laat-Kobus Hanegraaf-Heinje Hanegraaf-Toon Vos. Voorste rij 5e van links is Toontje de Laat.Achterste rij tweede van rechts is Gred van Nuland, negende van links met gestreepte stropdas is Piet de Laat
 Mocht u iemand herkennen graag een mailtje.
klik hier. Met dank aan Jan van Hassel.
 

Foto uit ongeveer 1955. Dit is muziek en cabaretgroep De Rositas uit de Maliskamp.
Mocht je iemand herkennen waarvan b.v. de naam niet klopt dan graag een mailtje.
klik hier.

      
        1: Harrie Heijmans. 2: Th Jagers. 3: Willie van den Hanenberg. 4: Sjan van Roosmalen. 5: Annie van der 
        Heijden. 6: Toon van Creij. 7: Jo Dielissen. 8: Ria Verhallen. 9: Adriaan van der Doelen. 10: Heks (wie?).
        Toosje Verzantvoort. 12: Zus Maas-van der Leest. 13: Francien van de Garde. 14: Trees van der Heijden.
        15: Diny van Hoof. 16: Jan van der Heijden. 17: ?? Westerlaken. 18: Zus van der Heijden. 19: Thea van de  
        Ven. 20: Annie Geerts. 21: ?? Verzantvoort. 22: Toon Heijmans. 23: Th Verhagen. 24: Wim Jagers.
        25: Toon van Creij: 26 ??Aartje Timmers. 27: Jan van Lokven. 28: Guus Verzantvoort. 29 Nelly van der
        Heijden. 30: Tiny van Rooy. 31: Wim van der Heijden.
       

       Op de foto hieronder, uit de eerste helft van de vijftiger jaren, staat een groep vrouwen uit de Maliskamp
       o.l.v. van pastoor van den Biggelaar. De foto is genomen voor de Mariagrot bij de Maliskampse kerk.    
       Weet iemand bij welke gelegenheid deze foto is gemaakt? Er ontbreken nog enkele namen. Herkend iemand 
       deze groep of evt. namen dan graag een mailtje. klik hier
      

 

     1: Cis Maas-van de Leest. 2: Dien van Lokven-van der Donk. 3: pastoor van den Biggelaar 4: Ant Vissers-
     van der Donk. 5: Dien van de Velde ('t Boerke). 6: Stien Geerts-van der Donk. 7: Truus Verhagen-Coppens.
     8: Mien van Deursen-van der Heijden. 9: ?....... 10: Mieke van der Heijden. 11: Mn Creij-Maas. 12: Btje
     van Os-Vorstenbosch. 13: ?......... 14: Pietje Venrooy-van den Burgt. 15: Truike van Gerven-van den Akker.  
     16: Vrouw van Peer Smulders. 17: ?......... 18: Mieke van Veggel-van Hooft. 19: Trui van den Heuvel-van den
     Burgt. 20: An Coppens-de Werd. 21: Tonia van der Donk (de Kas). 22: ?......... 23: Vrouw van Hendrik Vos.
     24: Mien Verboord-Verhagen. 25: Han Dielissen-van den Burgt. 26: ?........ 27: Grada van Gaal-de Kort.
     28: Btje Dielissen-van den Akker. 29: Riek Jagers-van Rosmalen. 30: Truus van der Donk-Vos. 31: Mieke
     Verstappen-Vos.  
  

Wie herkend deze foto? Deze is genomen op de St. Josephschool. Wanneer? De schoolmeester is volgens mij Mister van den Akker. Wie staan er op? klik hier
Met dank aan Herman Hubers.

   

   Ook deze foto is op de St. Josephschool genomen. Deze keer met Mister Ploegmakers.
Herkend u iemand of het jaartal graag een mailtje?
 klik hier
Met dank aan Herman Hubers.Herkent iemand deze foto? Met dank aan Herman Hubers.
klik hier

Wie herkent deze processie? klik hierVan wie is dit mooie rijtje? Met dank aan Tiny Kappen. klik hier

                  Deze foto van de Rosmalense Boerinnenbond is genomen in caf Juliana in de Stationsstraat.

   
1: Betsie Heijmans 2: Maria Coppens 3:Annie van den Dungen 4:Joke van der Doelen-5 Tina Tibosch - van Pinxteren 6: Stien Pennings 7: Joke van Uden 8: Nelly van der Biezen-Dan de enige man op deze foto pastoor van der Meijden 9:Mevr. Ondersteijn 10: Mevr. van Liempt (van de Loofaert) 11: Mevr. van der Biezen(de moeder van 8). 12: Riek van den Brand 13: Truda de Bijl -van Uden 14: Mevr. Truus van der Biezen?? 15: Gondje Pennings 16: Mevr. Heijmans (woonde t.o oude NS station)
17: Doortje Langenhuizen?? 18: Emma van Creij 19: Thea van Liempt 20: Gerda Coppens 21 Frieda, dochter van Haske Dielissen 22: Cor Boers 23: Nog een dochter van Haske Dielissen (naam?) 24 Dien van Doremalen
25: Marie Langens 26: Sienna van der Biezen 27: Mevr. van Galen (Maliskamp) 28: vrouw van Th van Pinxteren (Maliskamp) 29: vrouw van Cor Voets 30 Hanneke Heijmans-Broeren ( de moeder van Betsie Heijmans)
                                                   
                                                       
Met dank aan Theo Kappen en Betsie Heijmans.
                   Mocht u iemand herkennen of aanvullingen op de namen hebben, graag even een berichtje.
                                                                                         
klik hier