Burg.Nieuwenhuizenstraat 1
                                  
Vanaf de Dorpsstraat de rechterstraatzijde

Op deze pagina o.a.: vrachtwagentje van F.1500,-...hannes den heiboer...dirk moest heel erg ...rusmollese gastarbeider...zangertjes van de kattenbosch...drie spoorwegmannen...

                
1963. Een helaas kwalitatief slechte foto van het toenmalige kermisterrein met rechts het begin van de Burgemeester Nieuwenhuizenstraat. Links achter de twee hoge bomen stond de villa van Otto Lutki, die inmiddels is afgebroken voor de nieuwbouw van De Kentering. In het dubbele woonhuisje in het midden woonden na de oorlog o.a. Marie van den Wassenberg en visboer Verzantvoort bijgenaamd 'd'n Bobby'.
In het woonhuis op de hoek zaten overigens ook twee gezinnen. Aan de voorzijde Jan en Toos Voets-van Hoof en aan de achterzijde familie van Dorus van der Els. Dorus was de veldwachter van Rusmolle.

De Burgemeester Nieuwenhuizenstraat was net na de oorlog nog maar een klein straatje met een kleine vijftien huizen en heette toen Kattenboschstraat, in de volksmond "de Kattenbosch". In de jaren veertig  slechts verhard tot tot het boerderijtje waar later Toon van Creij zijn kippenslachterij in begon. Eind veertiger jaren bouwde de gemeente net voorbij dat boerderijtje een stuk of tien losstaande en "twee onder onder n kap" woningen en verhardde de weg verder tot (nu) de kruising met de Verlengde van Meeuwenstraat waar  Electro Verhallen zit. Daar splitste de straat zich in een viertal (zand)weggetjes. Links was de Nonnenpad die uitkwam bij bkker Grd de Werd. Rechtdoor liep een zandpdje naar de boerderij van Heintje Hanegraaf in de Krommenhoek en schuin naar rechts kon je via 'n onverhard wegske verder naar het Sprokkelbosch. Rechtsaf ging er een half verhard karrenspoor de spoorlijn over naar de Maliskamp.

De Burg. Nieuwenhuizenstraat begon van oorsprong op het "evenementen-terrein". Dit was een onverhard veldje op de hoek met de Dorpsstraat. Hier werd tientallen jaren de kermis gehouden, zette rondreizende circussen hun tenten, stond de wekelijkse toddenjood om todden, mollenvllen of oud jzer op te kopen. Ook werden Rusmolles evenementen gehouden. Wel aardig om te weten is dat tot ongeveer 1920 de Rusmollese kermis in de Schoolstraat werd gehouden (toen heette het daar nog Kerkenhoek). Deze stond tussen het Bont Prdje en de bakkerij van Toontje Pennings,
 
Een klein gedeelte van De Kentering en het naastgelegen kantorencomplex staan op het voormalige kermisveldje aan de Dorpsstraat. Aan de andere zijde van pleintje lagen de weilanden van Sjaak Westerlaken en staan nu de ING bank en het Wit Gele Kruisgebouw.  Toen Ad en Thera van den Elzen-Kappen in 1953 trouwde hebben zij aan het begin van de Burg. Nieuwenhuizenstraat een huis gebouwd. Dit is inmiddels afgebroken om plaats te maken voor appartementencomplex Christinastaete.
Voor dat Ad met Thera trouwde overkwam hem een verschrikkelijk ongeval. Op 14 december 1951 zat hij als dienstplichtig militair in het wachtlokaal van de Kolonel Palmkazerne in Bussum achter zijn bureau. Toen de wachtpost die aan de poort stond even op de klok wilde kijken om te zien hoe laat het was ging per ongeluk zijn met scherpe munitie geladen geweer af. De kogel ging door het glas van een raam en trof Ad vol in het gezicht. Na 5 jaar militair hospitaal met vele operaties n met heel veel steun van zijn verloofde Thera, heeft hij het leven weer opgepakt.

Het volgende huis, nu van Mientje van den Broek, is door mijn broer Piet in 1968 gebouwd. Onze Piet is getrouwd met Nel Aarts en was gemeentebode en marktmeester. Voor de bouw van dit huis moest eerst  het noodgebouw van de Amro Bank worden afgebroken dat op die plek stond. De bank verhuisde naar de Dorpsstra
at.
Frans
en An van Uden-van der Biezen
   
Vervolgens drie vrijstaande woningen, begin vijftiger jaren gebouwd.
Het eerste door Mies en Joke van Uden. Mies was stratenmaker.
Het tweede door Frans van Uden, zoon van aannemer van Uden uit de Krommenhoek. Hij was getrouwd met An van der Biezen (foto).
Thans woont daar hun dochter Marijke met haar man Frans Vos.
De derde woning is gezet door Ton van Son en Tineke Korsten.  Ton en Tineke woonden voordien in een houten keet in de Raadhuisstraat net achter het oude gemeentehuis. (Op de plaats van deze keet hebben mijn ouders in 1956 hun nieuwe woning laten bouwen).


Na deze "nieuwbouwhuizen" uit de vijftiger en zestiger jaren staan er enkele vooroorlogse huizen. Allereerst een huis dat tot begin vijftiger jaren het eerste huis aan die zijde van de Burg.Nieuwenhuizenstraat was. Daar woonde voor de oorlog  Dirk de Mottige met zijn vrouw Mieke. Hun echte namen ken ik niet. Voordat Dirk en Mieke in dit pandje kwamen hadden ze in de Dorpsstraat een levensmiddelen-winkeltje dat zij in 1912 aan Janus van Gerven hebben over gedaan. Nadat Dirk overleed trouwde Mieke met Jan Gloudemans, op z'n Rusmolle Jntje Jopkes. Mieke de Mottige tutte zichzelf altijd overdadig op.
In Rusmolle zeiden de minsen: " 's zondags mi goud behange en dur de week mi zilver opgesierd"!
 
Nadat Jan en Mieke kwamen te overlijden is dit huis overgenomen door Piet van Rosmalen en Jans van Rooy. Piet had een goed lopend stratenmakersbedrijf.
Piet heette op z'n Rusmolles Piet de Weuw. Deze bijnaam kwam in Rusmolle vaker voor bij families die van Rosmalen heette en is afgeleid van "weduwe". Omdat ooit een van de voorvaderen van Rosmalen vroegtijdig overleed en diens weduwe met een aantal kinderen achter bleef zeiden ze in Rusmolle "d 't kinder van de weuw" waren.

 
                                   
                          
De huizen van Marinus Kerkhof (l) en Piet (de Weuw) van Rosmalen.

Naast de familie van Rosmalen kreeg je het huis en bedrijfsgebouw van Expediteur Marinus Kerkhof. Marinus, geboren op de Kruisstraat, ging na zijn huwelijk met Jans Maas uit Nuland  in  Luyksgestel wonen als chauffeur in dienst van aannemersbedrijf L.v.Drunen. Daar werd hun eerste kind Antoon geboren.
In 1928 keerden ze naar Rusmolle terug in het pandje naast het caf van Hermes van Drunen in de Dorpsstraat (na de oorlog woonde daar  o.a. de weduwe Heijmans met haar zoon Toontje Strk). Hier werd hun tweeling Jo en Mien geboren. Marinus vervoerde alles wat maar mogelijk was. Begin 1930 kocht hij voor 1500 gulden een vrachtwagentje. In die tijd een knots van een kapitaal en een groot risico vanwege de crisistijd. Maar hij investeerde goed, pakte van alles aan en zijn bedrijf groeide voortvarend.

                       
1936. Marinus Kerkhof met zijn eerste vrachtwagen in de toenmalige Kattenboschstraat. Op de achtergrond het huis van Has Clement en uiterst rechts is nog net het dak van het boerderijtje van Toon d'n Booi te zien waar later de kippenslachter van Toon van Kreij in kwam.

                                     
Het jonge echtpaar Kerkhof met in het  matrozen-                                Marinus en Jans Kerkhof b.g.v. hun
pakje Antoon en op schoot de tweeling Jo l. en Mien r.                         50 jarig huwelijk.

In 1935 verhuisde het gezin Kerkhof vanaf de Dorpsstraat naar de Kattenboschstraat waar voor hun door aannemer Driek Schippers een huis was gebouwd. Er kwamen nog 5 kinderen bij zodat er totaal 8 kinderen  waren.
Tijdens de oorlog moest Marinus zijn vrachtwagen inleveren. Hij kreeg wel een 'tegoedbon'. Na de oorlog heeft hij hem zwaar gehavend in Schoonhoven teruggevonden en kon er niet meer zoveel mee.
Hij kocht een Amerikaanse legertruck van het merk GMC en ging weer aan de slag. Zijn vervoersbedrijf groeide uit tot 3 vrachtwagens en al zijn zoons hebben bij hem in de zaak gewerkt. Het was een bijzonder stel handige kerels die  alle vrachtwagens thuis onderhielden en repareerden. Meestal buiten. Ze hebben het zelfs gepresteerd om in een winter een GMC helemaal uit elkaar te halen om er later weer een lopende vrachtauto van te maken. Het bedrijf is in 1980 gestopt. Zoon Jo kocht een een eigen vrachtwagen waarmee hij voor zichzelf is gaan werken

                                 
                                       
        Jo Kerkhof met zijn nieuwe bedrijfsauto.

Net voorbij Marinus Kerkhof is eind vijftiger jaren een groot woonhuis gebouwd door Huub  Pennings. Huub was er ene uit de bouwfamilie Pennings. Hij was getrouwd met Marietje Kusters uit de Krommenhoek.

Naast Pennings stond een oud huis dat begin negentiger jaren is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. In dat oude huis woonde tot in de tweede helft van de dertiger jaren Jan en  Drika van Roosmalen. Jan hiette op z'n Rusmolles Jan Mejas.
Hoe Jan aan zijn bijnaam 'Mejas' kwam is niet helemaal duidelijk. Volgens Nel van Gaalen, kleindochter van Jan, zeiden sommigen dat deze naam ontstond toen Jan, zoals bijna alle van Roosmalens ook 'keijenlegger', aan het werk was en de panden van zijn lange jas mee onder de keien had gewerkt. Toen hij opstond trok hij een aantal gelegde keien weer van de grond. Zijn maten hielden hem hiermee lange tijd voor de gek door regelmatig "help munne jas" te roepen. Dit verbasterde tot de bijnaam "Mejas". Al zou het niet waar zou zijn toch een mooie mogelijkheid.

 
Een schitterende foto t.g.v. het 50jr. huwelijk van Jan en Drika van Roosmalen in de dertiger jaren.
Staande vlnr.:Toon Verstegen, Jan Pas, Otto Lutki, Frans van Kemmeren, Jan Plas, Toon van Lokven, Theo van de Rijdt. De prent is gemaakt voor het boerderijtje van overbuurman Toon d'n Booi (van Rosmalen). Rond 1950 is Toon van Kreij hier een kippenhandel n  kippenslachterij in begonnen.

 

  
De hele familie van Roosmalen (Mejas) bij gelegenheid van het 50jr. huwelijk van Drika en Jan.
Achterste rij vlnr: Em van Creij, Anna van Creij-van Roosmalen, Tinus van Roosmalen met zijn dochtertje Mien, van Roosmalen-Dielissen, Jo Marisael.
Voorlaatste rij: Bert van Roosmalen, Jaantje van Roosmalen-Verstegen, Frans Verhagen, Kaat Verhagen-van Roosmalen, Hendrikus Schel, Pietje Schel-van Roosmalen, Frans Marisael, Drika Marisael-van Roosmalen, Janske Savelkous-van Roosmalen, Jan Savelkous (Meties).
Zittend: Dochter van Em van Creij, Jntje van Creij, Jan van Roosmalen, Drika van Roosmalen-Voets,
Pietje van Creij, Henk Marisael. De 5 bruidjes zijn kleindochters: Uiterst links is Sjaan van Roosmalen de latere vrouw van Jo van Zonsbeek, rechts met gekruiste benen is Corrie Marisael. Wie kent de anderen?


Achter het huis van Jan van Roosmalen stond een klein aanbouwtje waar Hannes Verhoeven inwoonde, die in Rusmolle Hannes d'n Heiboer werd genoemd. Hannes kwam oorspronkelijk uit de Maliskampse hei, was vrijgezel en werkte bij de gemeente als "stratenverzorger", op z'n Rusmolles strtvger".
Het was een wat eenzame man waar je niet makkelijk binnenkwam. De Rusmollese bakker Dirk d'n Bies bracht er elke dag brood. Ook als Hannes thuis was moest hij dat in een zak aan de klink van de voordeur hangen. Dirk pochte dat het hem wel zou lukken om binnen te komen. Op een keer toen hij het brood weer aan de klink had gehangen klopte hij aan en Hannes vroeg van achter de dichte deur wat hij moest. Dirk riep dat hij hl erg moest, al zei hij op z'n Rusmolles dttie moest pissen, anders had Hannes niet begrepen wat hij wilde. Hannes riep terug "ik heb gin WC", Dirk kwam er niet in en ging af!
Meestal was Hannes in het zwart gekleed. Zwart ptje, zwart pkske, en bij hem z'n  onafscheidelijk zwart hondje. Zaterdags ging hij in 't durp z'n boodschappen doen. Als boodschappentas gebruikte hij een rode dichtgeknoopte zakdoek. Op de terugweg naar huis ging hij bij Dorus Heijmans, zijn stamkroeg, altijd een paar borreltjes drinken welke hij 'op de lat' liet schrijven. Als zijn schuld was opgelopen tot twee gulden rekende hij er ene af. De andere liet hij staan en had zodoende bij de kastelein een rentevrije lening van n gulden. Hannes woonde zijn laatste jaren bij de nonnen in het van Meeuwengesticht en is in 1942 overleden.
Toen Rusmolle een klein stukje van het jaar Zandhazendurp werd is Hannes tot carnavalsymbool gekozen. Later werd Hanneke zijn carnavalsvrouw. Alleen heeft Hanneke in het echt nooit bestaan.

Na het overlijden van Jan en Drika is hun zoon Bert in het huis blijven wonen. Hij was getrouwd met Jaantje Verstegen, een zuster van Jan Verstegen van het schildersbedrijf uit de Dorpsstraat. (Jaantje was huishoudster geweest bij burgemeester Wolters die op villa Vreeburg woonde.) Zij hadden n dochter.
Bert was evenals zijn vader stratenmaker.

 
                                              
                 
 Bert van Roosmalen                                                                   Tinus en Truike van Roosmalen

Ook diens broer Tinus was stratenmaker en woonde in het volgende huis in de straat. Tinus was getrouwd met Truike Dielissen. Truike woonde tot haar huwelijk bij haar ouders op de Hinthamse dijk. Tinus was n van de oprichters van postduivenvereniging "De Zwaluw" en is zijn hele leven bij deze vereniging actief geweest.
Naast duivenmelker wa
s hij een fanatiek visser. Bepakt en beladen met visspullen en in een dikke jas gehuld reed hij op zijn onafscheidelijke solex naar z'n visstekjes. Zij kregen drie kinderen Nel, Mien en Jan. Jan is al meer als veertig jaar terreinknecht bij OJC. Het oude huisje is omstreeks 1975 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woning voor hun dochter Nel. (foto)
Voorheen woonden Tinus en Truike in de Striensestraat in het driewoningen blokje naast Leonard van Grinsven en daarna, tot in de oorlog, in het huis aan de toenmalige Nonnenpad, nu hoek Deken van Roessellaan en Verlengde van Meeuwen-straat dat in 2004 is afgebroken om plaats te maken voor een appartementencomplex.

Voorbij de Mejassen was tot eind veertiger jaren een groot open onbebouwd stuk. De gemeente bouwde hier in 1948/49 een aantal twee onder een kap woningen. De volgende families kwamen in die tijd als eerste  in deze huizen:
In het eerste huis van de eerste blok net naast Tinus Mejas kwam Bertus Vissers,  bijgenaamd "de Vis".
Bertus en zijn vrouw Anna Verhagen waren allebei "op de hei" geboren.  Bertus in de Nulandse en Anna de Maliskampse. Zij hadden 4 zonen en dochter Riek. Riek was getrouwd met Bert van Pinxsteren en woont er nu nog. De familie Vissers woonde daarvr twee jaar tegenover dit huis in het boerderijtje waar  Toon van Kreij later zijn kippenslachterij begon. Dit boerderijtje was bijna onbewoonbaar omdat het in de jaren dat de Vis er woonde zeer veel oorlogsschade had. Zo zaten er b.v. geen ruiten in de ramen en grote gaten in het dak. Bertus werkte bij Jan Heijmans en was een van de eersten die door zijn werkgever  werd uitgezonden naar Turkije om daar een vliegveld te helpen aanleggen. Hij was toen een Nederlandse gastarbeider in Turkije.

In het tweede huis woonde familie Kramer. Om precies te zijn Fidelius en Nel Kramer- Glaudemans. Nel was een zuster van kapper Henk Glaudemans "de Saar" uit de Dorpsstraat. Fidelius was automonteur.
Nel Kramer organiseerde van alles voor de jeugd in de buurt en werd door hen heel deftig Mevrouw Kramer genoemd. Zij richtte o.a. het kinderkoor "De zangertjes van de Kattenbosch" op, dat overigens alleen uit meisjes bestond, en optredens verzorgde bij bijzondere gebeurtenissen in de straat. Zoals in 1949 toen Jo Westerlaken als militair vanuit Nederlands Indie in de Kattenboschstraat terugkeerde.

  
1949 "De zangertjes van de Kattenbosch": vlnr: Zus Kerkhof-Diny Vos-Anneke van Lokven-Annie Meurs-???-Joke van  Lokven-Annemieke Kramer-Ria Kerkhof-Diny Hendriks-Ineke Kramer-Annie van Kreij-
 Mw. Nel Kramer. (Het jongetje rechts van Nel is Jan van An Blom).

Na de familie Kramer werd het huis lange tijd bewoond door Grdje en Anneke Verhallen. Gredje zat bij Gemeentewerken. Hij zorgde voor het openbaar groen, hield straten en pleinen bij en strooide in de winter, met de schop vanaf een open vrachtwagen, zand over de gladde wegen.  Hij was een van de gemeentewerkers die altijd werd gemiteerd in de beroemde revue's van "Levensvreugd" (zie elders op deze site). Anneke had haar handen vol aan haar gezin. Zij had met haar Grdje maar liefst elf dochters.
In de volgende tweekapper woonde in het eerste huis Frans van Vugt en Maria van Amelsfoort, die uit  de Korte Venstraat kwamen. Frans was 'ambtenaar ter secretarie van de gemeente'. In de vijftiger jaren verhuide de familie van Vught naar de Dorpsstraat. Tien Pennings (d'n Dekker), die getrouwd was met Anneke Pennings kwam in het huis van van Vught. Tien was kraanmachinist.
Naast Pennings woonde eerst Harrie Westerlaken die gehuwd was met Gerda van der Einden uit Dommelen. Zijn ouderlijk huis stond iets verder op. Ook hij werkte, net als zijn bijna buurman Frans van Vught, op het gemeentesecretarie en was loco gemeente secretaris. Harrie zat vele jaren als penningmeester in het bestuur van OJC. De familie Westerlaken woonde daar maar kort. Toen die verhuisde kwam de familie Kuenen in dit huis. Deze familie kwam na de oorlog vanuit Nederlands Indie naar Nederland .

Dan staat er een tweekapper waar Harrie van Eerd en zijn vrouw Mien van Herpen meteen na hun trouwen in kwamen. Harrie was in de jaren vijftig een van de stervoetballers van OJC.
In het andere gedeelte woonde Theo Derksen. Theo was gemeentesecretaris en de derde ambtenaar die in de Kattenboschstraat een woning kreeg toegewezen. Deze toewijzingen kwamen door een wet waarin was bepaald dat een zeker percentage van nieuw te bouwen  huizen voor ambtenaren bestemd was. De familie Derksen bouwde rond 1955 een nieuw huis in de Weidestraat.
Broer en Sjaan van Balkum Langens kregen dit huis. Broer die eigenlijk Ad heette was een zoon van Haske en Drika van Balkum uit de Raadhuisstraat. Sjaan was een dochter van Driek en Mina Langens. Na hun trouwen woonden zij enkele jaren in een van de twee kleine huisjes op "het Heuveltje" aan het begin van de Nieuwendijk.

Naast deze tweekapper lag de opslagplaats voor bouwmaterialen van aannemer Toon Hendriks. Toon woonde aan de overkant van de straat recht tegenover de ingang van zijn bouwwerf. In de zestiger jaren verdween de werf en bouwde Willem Rovers hier een huis. Willem en zijn vrouw Marie van den Bergh woonde daarvoor aan de Nonnenpad in hetzelfde huis als Tinus en Truike van Roosmalen (Mejas).
Vervolgens staat er een huis dat in 1950 gezet is door Toon Heijmans. Toon, geboren op de Grind als zoon van Klaas Heijmans, was getrouwd met Marie van Has van der Heijden en 45 jaar werkzaam bij Jan Heijmans waar hij als uitvoerder afscheid heeft genomen. Samen met Bertus de Vis heeft hij een tijdje voor Heijmans in Turkije gewerkt bij het aanleggen van een vliegveld. Voordat Toon en Marie hier kwamen woonden zij op de Hondsberg in het oude huisje van Janus van Balkum. 
Hun dochter Cor, die helaas veel te jong is overleden, was op dezelfde dag geboren als ik. Ons moeder had 's morgens geassisteerd bij de geboorte van Cor, daarna hielp zij Albert Kersten (zoon van Leo Kersten) op de wereld en 's middags beviel ze van mij en mijn tweelingbroer. Dat waren nog eens tijden!

Naast Toon Heijmans een huis dat bijna een kopie is van het huis van vrachtrijder Marinus Kerkhof elders in deze straat en ook in 1935 door Driek Schippers gebouwd is.
Hier woonde Toon en Hanneke Westerlaken-Schel. Hanneke was een zuster van smid en cafhouder Jan Schel in de Dorpsstraat.
Toon werd in Rusmolle Toon Wijnante genoemd en was wachter van de spoorwegovergang bij Kaatje van de Wijst aan het begin van de Tweeberg. Zijn "werkplaats" was een klein vierkant gebouwtje dat vlak naast de spoorlijn stond. Daarin moest hij de spoorwegbomen neer laten als er een trein in aantocht was. Later werd deze overweg vanuit het oude station in de Stationstraat "bediend". Zijn vrouw Hanneke was spoorwachteres op de wachtpost in het Sprokkelbosch. Toen Hanneke er mee stopte nam Jan 'Meties' Savelkous die wachtpost van haar over. (Jan was de laatste de overwegwachter van deze Sprokkelbossche overweg). In het gezin Westerlaken waren drie jongens. En van die drie,Wim, is in 1939 in Brazilie priester is gewijd en heeft daar tot 1946 als missionaris gewerkt. In verband met zijn gezondheid keerde hij terug naar Nederland.
Van 1951 tot 1955 ging hij nog even terug naar Brazilie terug gegaan om daarna definitief naar Nederland te komen. Na in een aantal parochies pastoor te zijn geweest, heeft hij zijn laatste jaren in Rusmolle gewoond en is in 1996 overleden. Zoon Harrie was loco gemeentesecretaris en zoon Jo heeft als militair in 1948 in Nederlands Indie gediend.
Er waren ook drie dochters in het gezin Westerlaken. Mien, Anneke en Til. Til is het klooster in gegaan en Anneke is met haar man Grdje van der Donk in het ouderlijk huis blijven wonen.
Pastoor Wim van der Westerlaken
 
             

                   
De Burg.Nieuwenhuizenstraat in 1955. Toen woonde daar achtereenvolgens vlnr.: Weduwe Heijmans -Kees van Herpen en Hanneke Steenbergen-Toon en Hanneke Westerlaken-Toon en Marie Heijmans. Het huis van Willem Rovers staat er nog niet. In de eerste woning van de tweekapper woonde Theo Derksen en in de tweede Harrie van Eerd met Mien van Herpen.

Het laatste huis aan die zijde van de straat, tot 1951 tenminste,  lieten  Kees van Herpen en Hanneke Steenbergen in 1930 bouwen. Voordien zaten ze in de Dorpsstraat in het pandje waar later Jo Coppens een cafetaria had  en waar hun buren Marinus en Jans Kerkhof waren. Kees en Hanneke kregen 4 kinderen, 3 dochters Mien, Annie en Barbara en zoon Antoon.
Kees werkte net als zijn buurman Toon Westerlaken bij het spoor. Ook hij draaide de spoorwegbomen dicht maar dan vanaf het Rusmollese stationneke. De Nederlandse Spoorwegen waren inmiddels wat gemoder-niseerd en hadden de overwegbomen van zowel de spoorovergang bij de Tweeberg als die van de Burg. Wolterstraat middels kettingen met het oude station verbonden en zo konden beide overwegen voortaan van daar uit gesloten worden.
Kees was ook schouwer van de spoorrails wat inhield dat hij een aantal kilometers rails regelmatig moest controleren.   
                                                  

    
Het gezin van Herpen in hun tuin op een foto die is gemaakt door een Canadeese militair aan het einde van de oorlog. Vlnr. Achter: Antoon, pa Kees en ma Hanneke. Voor: Annie, Barbara en Mien.
Rechts een schoolfoto waarop Barbara (zij noemde zich later Bets) en Annie.

In het gezin van Herpen waren drie dochters en een zoon. De meisjes bleven alle drie kort bij  het ouderlijk nest in de buurt. Mien trouwde met Harrie van Eerd en woonde zoals eerder vermeld elders in de straat.
Annie werkte bij de gemeente en trouwde met Jan Noppen. Jan was jarenlang tamboer-matre bij de harmonie. Zijn vader Willem Noppen was lange tijd wethouder in Rusmolle . De appel viel niet ver van de boom want Jan trad in de politieke voetsporen van zijn vader en was eveneens gemeenteraadslid en wethouder. Jan en Annie woonde in de eerste gemeente woning die in 1953 net voorbij het ouderlijk huis werden gebouwd. Barbara, die naar haar grootmoeder Barbara van der Doelen was genoemd en zich later Bets noemde trouwde met Wim van Bussel uit Balkum. Zij trok bij haar ouders in. Zoon Antoon tenslotte huwde met Jeanette Manders uit Echt in Limburg en werkte bij Bankier van Lanschot in Den Bosch

                                    
   Hanneke van Herpen in haar achtertuin.                                          Kees van Herpen vr het caf van
                                                                                                                
Piet van Lier

Aanvankelijk wilde Kees van Herpen zijn huis in 1930 als enkele woning bouwen maar het werd toch een dubbel woonhuis. In het linkse deel kwam zijn schoonmoeder weduwe Barbara Steen-bergen met haar drie dochters Mieke, Jans en Mina.  Hannes van der Doelen, een broer van Barbara trok bij zijn zuster in. Toen grootmoeder Barbara overleed waren haar dochters Jans en Mina al getrouwd. Hannes verhuisde naar het rechtergedeelte en kwam bij Kees van Herpen in huis. Mieke ging in het schuurtje wonen dat tussen het huis van van Herpen en Westerlaken in stond. Mieke, of zoals ieder haar kende Mie, heeft daar tot begin vijftiger jaren gewoond.

Mie Steenbergen

                                                                                                                                                  
In het vrijgekomen gedeelte van  de tweekapper kwamen Tinus en Jaantje Heymans-van Lokven. Jaantje was een zuster van bloemist Marinus van Lokven die elders in de straat woonde. Tinus was de derde op rij in de straat die bij de Nederlandse Spoorwegen werkte. Hij kwam op 10 april 1945 bij een granaatinslag om het leven. Bij diezelfde ontploffing sneuvelden ook zijn overbuurman Driek van de Wielen en diens vijfjarig zoontje Herman. Wat een verschrikkelijk drama was dat toen in de Kattenboschstraat. (zie hiervoor pagina Rusmollese minsen op deze site) 
De weduwe Heymans huwde enkele keren opnieuw en vertrok in 1960 naar elders. 
Mien van Herpen met haar man Harrie van Eerd  waren er als de kippen bij en verhuisde naar het huis van Heijmans. Zij begonnen daar een taxibedrijf. Het bedrijf groeide snel en naast de taxi's kwamen er ook een paar bussen voor vakantiereizen en een zelfs een autorijschool. De lessen hiervoor werden in het begin hoofdzakelijk door Mien gegeven. Hun zoon Jos heeft in de zeventiger jaren het bedrijf overgenomen.
                   
Na het dubbel woonhuis was tot 1952 geen bebouwing alleen weiland. Dat veranderde toen de gemeente daar een aantal "twee onder een kap woningen" bouwde. Drie in de oorspronkelijke Kattenboschstraat en twee, om de hoek in de (nu) Deken van Roessellaan.
Hier volgen de namen van diegene die er in 1953 zijn komen wonen in volgorde vanaf, de Koningstraat :
1e blok: Jan Noppen en Annie van Herpen--Jo Westerlaken en Greet Neijnens.
2e blok: Driek Heijmans en Tina Voets--Dorus Kerkhof en Betje van den Bosch
3e blok: Rien van der Els en Toos van Pinksteren--Niek van Rooy en Marie Hoedemakers
In blok 4 staat schuin op de hoek met de Deken van Roessellaan: Chris van de Wielen en Sjaan Beekveld--Th van den Heuvel en Annie Witlox
Dan de twee woonblokken die nu in de Deken van Roessellaan staan.
5e blok: Jo van Liempd en Mientje van de Ven--Has van der Doelen en Marietje Spierings
6e blok: Jo Clement en Marie Voets--Koos van Schijnel en Riet van Pinksteren.
Het enige echtpaar dat er van het begin nog woont is Chris en Sjaan van de Wielen. Ook de weduwe van Rien van den Els, Toos van Pinksteren, heeft er tot haar dood in 2011 gewoond.

                                                                                             
                                                              naar boven

Voor beschrijving van de linkerkant van de straat zie pagina: Burg. Nieuwenhuizenstraat 2.